Europaparlamentet klubbar energibeslut

ENERGI Europaparlamentet har antagit direktivet för att minska energiförbrukningen i byggnader. Nu uppmanar Fastighetsägarna regeringen att agera.

Europaparlamentet klubbar energibeslut
Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna. Foto: Pressbild.

Europaparlamentet har idag beslutat att anta ett nytt och reviderat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda (EPDB). Fastighetsägarnas utvecklings- och hållbarhetschef välkomnar beslutet som ett steg mot nya energiprestandakrav.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Det är bra att EU-direktivet om energiprestanda, EPDB, nu antagits av Europaparlamentet. Det direktivet som antagits är mer balanserat, med färre detaljregleringar och större flexibilitet för fastighetsägare än det ursprungliga förslaget. Energiprestandakrav som nu ställs är bättre anpassade till de behov och förutsättningar som fastighetsägare har, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, i en kommentar.

  Vidare säger Rikard Silverfur att de nya energikraven kommer att innebära betydande investeringar och betonar behovet av en politik som förbättrar förutsättningarna för fastighetsbranschen att minska sin miljöpåverkan och främja ett mer hållbart samhälle.

  Direktivet antogs med 370 röster för, 199 emot och 46 nedlagda röster. Det måste nu formellt godkännas av ministerrådet innan det kan träda i kraft, vilket förväntas ske under våren. Men redan nu behöver den svenska regeringen agera anser Fastighetsägarna.

  – Energiminister Ebba Busch och bostadsminister Andreas Carlson behöver vara proaktiva och redan nu analysera energistatistik för byggnader, för att kunna bedöma hur många och vilka fastighetsägare som berörs av kraven. Att agera proaktivt är nyckeln till att kunna energieffektivisera fastighetsbeståndet, avslutar Rikard Silverfur. 

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan