EU:s taxonomi är här – fastighetssektorn pustar ut

POLITIK & JURIDIK Under onsdagen presenterade EU-kommissionen taxonomin. Det nya förslaget innebär en lättnad för fastighetssektorn när ett tidigare kritiserat förslag nu strukits.

EU:s taxonomi är här – fastighetssektorn pustar ut
Foto: Adobe Stock

Under onsdagen presenterade EU taxonomin som syftar till att underlätta klimatinvesteringar i EU. Genom att inrätta ett gemensamt regelverk ska investerare kunna bedöma en verksamhets klimatpåverkan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Vi har utformat världens första klassificeringssystem för hållbar ekonomisk verksamhet: taxonomi. Vi har skapat ett gemensamt språk för investerare som vill använda sina medel för att få en väsentlig positiv inverkan på klimatet och miljön, sade EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis på en presskonferens.

  Fastighetssektorn pustar ut

  Tidigare förslag om taxonomin har mötts av stor kritik. Fastighetssektorn är en av de branscher som varit kritiska till att det i tidigare utkast nämnts att nybyggnad och äldre fastigheter endast ska räknas som en hållbar investering om de kan uppvisa “energiklass A i energideklarationen”. Ett krav som endast ett fåtal nybyggda fastigheter klarar idag.

  I det slutliga förslaget som presenterades av kommissionen under onsdagen, har dock kravet ändrats. I förslaget får fastigheter byggda innan 31 december 2020 minst ha energiklass A eller som ett alternativ vara inom de 15 procent mest energieffektiva fastigheterna regionalt eller nationellt.

  ”Vi är nöjda”

  Fredrik Ljungdahl
  Foto: Wihlborgs

  Det innebär en lättnadens suck för Fredrik Ljungdahl som jobbar som ESG-controller på fastighetsbolaget Wihlborgs.

  – Vi är nöjda. EU-kommissionens förslag som lades fram i november gjorde många oroliga och jag tror att jag i dag talar för många i branschen när jag säger att det nya förslaget är en positiv utveckling, säger Fredrik Ljungdahl.

  Men trots att ett förslag nu ligger på bordet återstår en del frågetecken.

  – Hur ska vi fastställa vad som är topp 15 procent nationellt och regionalt? Taxonomin hänvisar till ”primärenergianvändning” som definieras på ett visst sätt av Boverket i Sverige, men det är en uppgift som inte alltid finns framräknad för till exempel äldre fastigheter, säger Fredrik Ljungdahl.

  Du sitter också med i Fastighetsägarnas arbetsgrupp om taxonomin, hur kommer ni gå vidare?

  – Exakt vad som händer framöver är inte klart än. Men vår uppgift i organisationen är att hjälpa medlemsföretagen att implementera taxonomin och hitta ett gemensamt sätt att räkna på energieffektivitet så att företag inte räknar olika, säger han.

  Bioenergi och skogsbruk skjuts på framtiden

  För Sveriges del har även frågan om vilka krav som ska gälla för skogsbruk och bioenergi, för att klassas som hållbara investeringar, varit en het potatis. Sverige har tidigare riktat kritik mot att kraven varit för högt satta.

  Kommissionen har inkluderat skogsbruket och bioenergin i förslaget men valt att skjuta frågan om krav på framtiden. Istället ska en utvärdering av skogsbruket och bioenergin miljöpåverkan ske i samband med att regelverken för sektorerna ses över.

  Gas och kärnkraft utelämnas

  Förutom Sveriges invändningar har även medlemsländer från Öst- och Sydeuropa motsatt sig taxonomin. Anledning är att de velat se gas och kärnkraft inkluderade i förslaget, något som man från EU:s håll sagt nej till. Nu har EU-kommissionen valt att inte ta med gas och kärnkraft utan istället återvända till dessa områden senare under året.

  Nästa steg i processen är att Europaparlamentet och ministerrådet ska rösta ja eller nej till förslaget i sin helhet.

  Artikeln har även publicerats i Miljö & Utveckling

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan