Experten: ”Tänk utanför hållbarhetsramarna”

Hållbart byggande Det har skett en enorm förändring i byggsektorn och miljö- och hållbarhetsfrågor genomsyrar i dag de flesta byggprojekten. Det menar en expert som nu – med två andra – startar eget för att ge branschen sin hållbarhetsexpertis.

Experten: ”Tänk utanför hållbarhetsramarna”

Torbjörn Nordgren är en erfaren hållbarhetsspecialist och nybliven partner på det nystartade konsultföretaget Green Level. Med över 30 års erfarenhet inom branschen besitter han en omfattande kunskap, främst kring certifiering och regelverk.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Med sin erfarenhet inom hållbart samhällsbyggande ser han också betydande förändring inom branschen under de år han varit verksam.

– När jag började arbeta med miljöfrågor under den senare halvan av 90-talet var det inte en prioriterad fråga. Sedan dess har det skett en enorm förändring där miljö- och hållbarhetsfrågor nu genomsyrar de flesta byggprojekten. Energifrågor och klimatförändringar har blivit allt viktigare i samhällsdebatten och har nu också stor påverkan på byggbranschen, säger Torbjörn Nordgren.

Han berättar att hållbarhetsarbete under 90-talet ofta var förknippat med extra kostnader, men att det i dag är tvärtom. Han säger att aktörer som arbetar aktivt med hållbarhet ofta får bättre lånevillkor, tillgång till grön finansiering och högre fastighetsvärden.

– Hållbarhet har också blivit mer efterfrågat av medvetna kunder. Det har varit fantastiskt att få vara med och se den totala förändringen som branschen har genomgått, avslutar han.

Torbjörn Nordgren konstaterar att hållbarhet är en central aspekt inom dagens byggprojekt och att det i dag finns väldigt många komplexa frågeställningar att ta hänsyn till. Dessa frågor inkluderar materialval och hur man kan minska energi- och klimatpåverkan från byggsektorn, och är högt prioriterade både inom certifieringssystemen och enligt EU:s taxonomiförordning.

Han upplever också att många aktörer inom byggbranschen finner dagens miljö- och hållbarhetscertifieringar komplexa, och att de därför söker hjälp för att navigera bland dessa krav.

– Certifieringssystemen är snarare ett sätt att förenkla, då de hjälper till att konkretisera: Man vet vilka frågor man ska fokusera på. Man får dessutom guidning och vägledning i hur man implementerar dessa.

Enligt Torbjörn Nordgren är det avgörande att en certifiering även innebär en verifiering av resultaten vid projektets slut för att säkerställa att miljö- och hållbarhetsmålen har uppnåtts.

Fakta

Expertens tre tips

  1. Starta i tid: En tidig integrering av hållbarhetsfrågor i byggprocessen är viktig av flera skäl, enligt Torbjörn Nordgren. Genom att planera för  hållbara lösningar tidigt blir det både enklare och billigare att genomföra dessa i projektet.
  2. Identifiera unika möjligheter: Fall inte för frestelsen att bara använda standardlösningar som klarar kraven. Utnyttja möjligheten att även hitta projektunika kvaliteter som ger ett bättre slutresultat både för byggnaden och dess brukare.
  3. Ett gemensamt mål skapar engagemang: En certifiering ger en tydlig målbild för projektet och stimulerar samverkan mellan deltagarna.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan