Färg orsakar stora utsläpp av mikroplast

PLAST Många är medvetna om att mikroplaster sprids från bildäck och plastförpackningar till naturen. Däremot är det mindre känt att plast även sprids från olika typer av torkad färg. För första gången har nu forskare bedömt omfattningen av problemet i Sverige.

Färg orsakar stora utsläpp av mikroplast

En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, beställd av Naturvårdsverket, avslöjar att färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  − Det är nog inte så många som känner till att färg är en så pass stor källa till mikroplast. Det behövs mer kunskap och åtgärder för att minska utsläppen till miljön, säger Sara Brännström, expert i kemi och lagkrav vid IVL Svenska Miljöinstitutet, i en kommentar.

  De områden där det finns högst risk för utsläpp av mikroplast från färg inkluderar användningen av husfärg, båtfärg (inklusive antifouling-färg som motverkar påväxt), samt ytbehandlingar inom industri och fordonsproduktion.

  Forskarna har utvecklat en metod för att beräkna årliga mikroplastutsläpp från färg inom bygg- och den marina sektorn. De använder försäljningsmängden av färg i Sverige och olika faktorer för utsläpp under färgens livscykel, till exempel spill vid målning, avflagning av färg vid slitage och utsläpp vid slipning och ommålning. Enligt denna metod beräknas mikroplastutsläppen från husfärg vara mellan 209 till 3 700 ton per år och från båtfärg mellan 30 och 308 ton per år i Sverige.

  − Siffrorna är inga exakta mått utan uppskattningar, men sätter vi dem i relation till andra utsläppskällor så kan vi ändå se att färg är en betydande källa till mikroplast, säger Sara Brännström.

  Möjligheterna är ofta begränsade när det gäller att tillhandahålla olika tekniska alternativ för att skydda det underliggande materialet från korrosion och slitage. Detta gör det utmanande att minska mikroplastutsläppen från färg jämfört med andra källor.

  − Det går inte att sluta använda plast i färger för då förlorar de sina skyddande egenskaper, som behövs för konstruktioner. Men däremot kan vi ändra på det sätt som vi tar omhand om avfallet, så att vi säkerställer att till exempel gammal färg som skrapas bort från båtar och vid fasadrenoveringar samlas in och tas omhand, säger Sara Brännström.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan