Färre arbetsolyckor i byggbranschen under 2019

SOCIAL HÅLLBARHET Enligt en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd minskade arbetsolyckorna under 2019. Samtidigt ökade belastningsskadorna vilket kan bero på stigande ålder i yrkeskåren.

Färre arbetsolyckor i byggbranschen under 2019
Berndt Jonsson Foto: Byggföretagen

– Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det säger säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen i en kommentar.

  Under 2019 registrerades 2224 olyckor vilket ger en frekvens på 10,9 olyckor per 1000 sysselsatta. Året innan var olycksfrekvensen 11,5 föregående år. Enligt Byggföretagen har den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.

  Belastningsskadorna ökade

  Även arbetssjukdomarna har minskat under under 2000-talet men under 2019 steg antalet arbetssjukdomar från 1,5 per 1000 sysselsatta till 1,6 per 1000 sysselsatta. Det är främst belastningsskadorna som ökat enligt Berndt Jonsson.

  – Målsättningen är att byggbranschen ska bli hälsofrämjande, så även en mindre ökning av arbetssjukdomar är oacceptabelt. Det kan vara så att stigande ålder i yrkeskåren bidrar till att antalet anmälda belastningsskador har ökat, men vi behöver analysera om det finns anledning att justera förbättringsarbetet för att arbetssjukdomarna ska fortsätta minska, så som de gjort under en längre tid, säger han.

  Under 2019 inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är fem fall färre än 2018 och under genomsnittet för den senaste tioårsperioden enligt Byggföretagen.

  Läs rapporten här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan