Fastighetsbolagen vill skala upp återbruk – efterlyser politisk handlingskraft

Återbruk 16 av hållbarhetscheferna inom Sveriges största fastighetsbolag vill skala upp arbetet med återbruk. Men för att lyckas efterlyser de mer politisk handlingskraft, visar en ny enkät.

Fastighetsbolagen vill skala upp återbruk – efterlyser politisk handlingskraft
Tyréns har frågat hållbarhetscheferna inom de 50 största fastighetsbolagen om deras syn på återbruk. Foto: Tyréns.

Bakom enkäten står konsultbolaget Tyréns, som har frågat hållbarhetscheferna inom de 50 största fastighetsbolagen i Sverige om vad de anser om återbruk. 16 av hållbarhetscheferna har inkommit med svar på frågorna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Resultatet visar att återbruk fortfarande bara är i startgroparna bland fastighetsbolagen. Knappt vart femte bolag svarar att de arbetar med återbruk i någon större omfattning.

Samtliga vill skala upp arbetet med återbruk

Men om man får tro på svaren från hållbarhetscheferna är det en utveckling som är på väg att förändras radikalt.

Samtliga bolag uppger nämligen att de kommer att arbeta med återbruk i större utsträckning inom de närmaste två åren. Två av tre uppger att de planerar att arbeta med återbruk i ”mycket stor utsträckning”.

Efterlyser politisk handlingskraft

Men för att lyckas skala upp arbetet menar flera av hållbarhetscheferna att det krävs krafttag från politiskt håll.

– Viljan till förändring finns, men det behövs mer stöd från samhällets sida. Åtta av tio bolag menar till exempel att återbruk av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation, säger Camilla Rörborn, som är affärschef inom Tyréns i en kommentar.

Samtidigt visar svaren på ett stort missnöje med hur politikerna närmar sig frågan om återbruk.

75 procent anser att politikerna inte gör tillräckligt. Vart fjärde bolag uppger att lagar och regler sätter käppar i hjulet för arbetet med återbruk, och lika många anger ekonomisk nytta som största hinder.

Men även internt finns det en hel del att göra, visar undersökningen.

– Det finns också en hel del arbete att göra internt i fastighetsbolagens styrelserum. Engagemanget skiftar nämligen betydligt. Samtidigt som 75 procent av företagsledningarna ses som engagerade i frågor om återbruk, så är det sämre ställt på styrelsenivå, där bara vart tredje hållbarhetschef anser att styrelsen är engagerad, avslutar Camilla Rörborn.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan