Fastighetssektorn måste samarbeta för att klara klimatutmaningarna

Fastighetsbranschen För att klara den stora klimatutmaningen krävs samordning mellan fastighetssektorn och andra sektorer.
Det visar en ny rapport som gjorts av forskare vid Blekinge Tekniska Högskola.

Fastighetssektorn måste samarbeta för att klara klimatutmaningarna
Samordning krävs för att lösa klimatutmaningarna inom fastighetssektorn, enligt rapporten. Foto: Adobe Stock

Det centrala i rapporten är att byggnader, kvarter och bostadsområden inte kan ses som isolerade enheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Utan de ska ses som delar av flera system – både vad gäller det befintliga beståndet och nybyggnation.

Detta innebär att samarbete mellan sektorer är avgörande för om vi i tid ska lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle.

–I rapporten tittar vi i första hand på energi-, transport- och fastighetssystem ur ett livscykelperspektiv, berättar Martin Prieto Beaulieu, en av forskarna bakom rapporten.

Övergripande resultat och förslag från rapporten:

  • Det befintliga beståndet är den största utmaningen storleksmässigt. Samtidigt har det högst effektiviseringspotential eftersom detta är mycket större än nybyggnationen.
  • Det är i gränssnittet mellan byggnader och omgivande system där det finns synergier. Det föreslås därför ett schematiskt koncept för att arbeta med frågeställningen, Building To X, B2X.
  • Det föreslås en 4-stegsprincip för fastighetsbranschen som guide för åtgärder och strategier som ett komplement till Blekinges manual för hållbart byggande.
  • Energirådgivarna blir viktiga framöver – när det befintliga fastighetsbeståndet ska ta tag i sitt eftersatta underhåll och samtidigt uppgraderas och effektiviseras.
  • Lösningarnas skalbarhet blir också viktiga när vi ska gå från demonstrationer och piloter till fullskalig implementering och spridning.
  • Integrerade fastighetssystem bedöms samtidigt bli betydligt mer självförsörjande och mindre sårbara och därmed också stärka säkerhetspolitiken.

”Omställningen måste ske integrerat”

Henrik Ny, den andre forskaren bakom rapporten, sammanfattar resultaten så här:

–Det blir tydligt att omställningen av våra komplexa samhällssystem måste ske integrerat för att det över huvud taget ska kunna vara samhällsekonomiskt genomförbart.

Rapporten är gjord på uppdrag av Energisamverkan Blekinge där Länsstyrelsen, Region Blekinge och länets samtliga kommuner ingår.

Rapporten heter Hållbarhetspotentialen i byggnaders integrering med samhällssystem (B2X) – tidiga exempel mot energi och transporter.
Här kan du ladda ner den.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan