Fem frågor om den nya Svanenmärkningen av byggnader

Svanenmärkning Nya krav på Svanenmärkning av hus och byggnader är på gång. Planerad lansering är i slutet av det här året.
Stefan Björling, affärsområdeschef för hus och renovering på Miljömärkning Sverige, berättar mera om de nya kraven.

Fem frågor om den nya Svanenmärkningen av byggnader
Enligt planen ska de nya kraven för Svanenmärkning lanseras i slutet av året. Foto: Adobe Stock

Hur ofta uppdateras/skärps kraven för Svanenmärkning för hus/byggnader?

Stefan Björling.

– Ungefär var femte år är det aktuellt med en ny generation av kriterier för hur nya byggnader kan byggas enligt kraven. Sedan har vi en överbryggande period på cirka 18 månader då det är möjligt att ansöka för båda generationerna, säger Stefan Björling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Varför behöver kraven uppdateras?

  – Utvecklingen går framåt och kunskapen ökar om hur material och vår planet hänger ihop. Så vi uppdaterar av flera anledningar. Dels har vi kemikaliekrav på de produkter som används för byggnation av svanenmärkta byggnader, dessa krav har i de flesta fall skärpts. Detta då det finns produkter som klarar hårdare krav. I andra fall ser vi att ämnen blivit klassade som mer oönskade än tidigare. En annan anledning är att vi ser förändringar i klimatet, exempelvis mer extremväder, och därför önskar vi även ha krav på sådana saker. Vi ser också att det är i högre grad tillgängligt med recirkulerade byggprodukter och ser därmed möjlighet att ställa högre krav på detta också.

  Vilka är remissinstanserna i det här fallet?

  – Intresset för den här remissen är rekordstort. Vi har fått svar från de av oss identifierade intressenterna som vi önskar få svar ifrån. I första hand är det Licensinnehavarna, de som bygger enligt dagens generation av kriterierna. Vi har även fått svar både från enskilda producenter samt för olika intresse- och branschförbund och liknande representanter för olika byggprodukter.  Även parter som representanter för akademi och finansiella sektorn har skickat in svar. Vi känner att vi har fått input från alla intressenter som vi önskat och behöver.

  Vad händer just nu?

  – Remisstiden är avslutad och nu sitter vi med en gedigen mängd remissvar som vi nu bearbetar. Vi kontaktar i vissa fall vissa intressenter för mer input vid behov. Sedan är arbetet att göra de nödvändiga justeringar av vårt utkast som sedan kommer godkännas av vår externa Mijömärkningsnämnd. Vi siktar idag på att ha de nya kriterierna klara till årsskiftet 22/23.

  Hur skiljer sig kraven i remissen mot de som gäller i dag?

  – Vårt förslag på nya kriterier har ett haft flera fokusområden där ibland biodiversitet, klimatpåverkan och cirkulär ekonomi varit stora områden.

   

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan