Fem snabba om AI och samhällsbyggande

Samhällsplanering Vilka är fördelarna med att använda AI, Artificiell intelligens, i samhällsbyggandet?
Marcus Weiland, vice vd på AI-företaget Savantic och delprojektledare i Smart Built Environments satsning Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet, ger svar.

Fem snabba om AI och samhällsbyggande
Marcus Weiland, vice vd på AI-företaget Savantic.

Vad är AI?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Begreppet myntades för första gången på 50-talet och betydelsen har förändrats. När jag pratar om AI menar jag maskininlärning, alltså ett verktyg för att automatiskt hitta mönster i data.

Varför är det så intressant tycker du?

– Jag tycker det är spännande att förflytta gränserna för vilket intellektuellt arbete vi kan utföra med maskiner. AI kan också lära oss mer om hur vi som människor uppfattar världen och i förlängningen om mänsklig intelligens.

Vilka är de största fördelarna med att använda AI I samhällsbyggandet?

– Samhällsbyggnadssektorn investerar stort i digitalisering. Det leder till att stora datamängder skapas. För att få ut fullt värde av dessa investeringar och data är AI en viktig möjliggörare. AI kan leda till snabbare beslut, högre effektivitet, högre kvalitet och ökad hållbarhet.

Vilka hinder finns det för att använda AI i högre grad för samhällsplanering?

– Dels kompetensbrist. AI-experter förstår inte utmaningarna inom samhällsplanering och samhällsplanerare förstår inte möjligheterna och begränsningarna med AI. En annan utmaning är att effekterna av samhällsplanering kan ta lång tid att mäta. Det kan därför vara utmanande att utvärdera en AI.

Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om AI?

– Att det krävs enorma datamängder för att kunna få nytta med AI är en vanlig missuppfattning. En annan är att AI kommer att ta våra jobb. Vi kan se att när AI införs leder det oftare till att kvaliteten och effektiviteten ökar men att det sker genom samverkan mellan människa och AI. De som använder AI får konkurrensfördelar vilket gör att de kan växa och anställa fler.Hämtar fler artiklar
Till startsidan