Finansaktörer fortsätter framåt på avmattad grön marknad

GRÖN FINANSIERING Hur påverkas möjligheterna till grön finansiering för kommuner och fastighetssektor av den senaste tidens ekonomiska turbulens? Hållbart samhällsbyggande har intervjuat Björn Bergstrand på Kommuninvest och Lars Mac Key på Danske Bank.

Finansaktörer fortsätter framåt på avmattad grön marknad
Foto: Adobe Stock

Gröna obligationer har haft en snabb utveckling de senaste åren där cirka 15 procent av alla obligationer som emitterades i SEK förra året var gröna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Enligt Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, har nästan hälften av deras finansiering gått till fastighetssektorn de senaste åren, och resten till projekt inom förnybar energi eller vatten.

– I vår portfölj har andelen vatten ökat, vi har även fått en del väldigt stora investeringar, som sjukhus, som sticker ut, säger han.

På frågan hur de senaste tidens ekonomiska turbulens påverkar deras verksamhet svarar han.

– Vad gäller grön finansiering så har vi varit inne i en positiv utveckling under ett antal år, det finns nog skäl att anta att den kan komma att mattas av nu när olika aktörer tvingas att fokusera på annat. Det påverkar nog främst aktörer som inte tidigare varit engagerade i exempelvis den gröna obligationsmarknaden, de som redan är aktiva bedömer jag kommer fortsätta med det.

Han fortsätter:

– Som största kreditgivaren till Sveriges kommuner och regioner har Kommuninvest ett stort ansvar för oss att säkerställa att vår verksamhet är tillgänglig och stabil även i den extraordinära situation som nu uppstått. Vår verksamhet är dock relativt opåverkad, delvis beroende på Kommuninvests unika konstruktion – att vi ägs av, gemensamt garanteras av och bara lånar till Sveriges kommuner och regioner. Vi känner oss trygga med att vi, oberoende av scenario, kommer att kunna hålla verksamheten igång som vanligt.

Håller emot lite på en annars turbulent marknad

Lars Mac Key, ansvarig för hållbara obligationer på Danske Bank, säger att han tycker sig se tendenser på att gröna obligationer håller emot lite på en annars turbulent marknad, men att det är omöjligt att säga säkert just nu.

–I mitten av februari var den globala marknaden för gröna obligationer upp 25 procent, för att sedan nästan helt gå i dvala. Vi hjälpte Vattenfall att utfärda en grön obligation på 500 miljoner Euro den nionde mars som fick ett fantastiskt välkomnande, men sen har det bara avstannat. Idag ligger gröna marknaden globalt närmare 10 procent efter förra året, säger han.

Han jämför med finanskrisen 2008 och menar att den gröna obligationsmarknaden som då var ung och lovande tappade nästan sex år på inbromsningen. Och att det var först 2013 när Vasakronan och EDF som första företag klev in på marknaden som den tog fart.

– Nu är gröna obligationer en mycket mer mogen produkt, så jag tror snarare att det – likt för obligationer i stort – blir en lägre aktivitet för att sedan driva på med aldrig skådad kraft igen. Gröna obligationer är nu så vedertaget, dessutom eldas det på av den globala viljan att investera hållbart. I EU understryks detta ännu tydligare med EU Green Deal, säger Lars Mac Key.

Han berättar att marknaden för gröna obligationer öppnats lite igen i Europa de senaste dagarna men att de obligationer som emitterats haft ett mycket högre pris än hur det såg ut för en månad sedan.

Önskar gröna stödpaket

Björn Bergstrand har förhoppningar att några av de stödpaket som nu sjösätts ska få en lite grönare färg.

–Sammanfattningsvis tror jag att det kan ge en tillfällig svacka, oklart hur långt det blir. Men den underliggande trenden mot ökad hållbarhetshänsyn i investeringsprojekt och beslut bedömer jag ändå vara stark.

– Men det är klart att behovet av att se över kostnader kan gå ut över en del grön innovationsutveckling. Samtidigt tror jag att åtminstone en del finanspolitiska stödpaket kan komma att få en inriktning mot hållbarhet, till exempel skulle man ju tänka sig att sjösätta vissa infrastrukturprojekt med hållbar profil som ett sätt att försöka understödja ekonomin, säger han.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan