Forskare: Biogasbussar fasas ut – rapportering och attityder driver på

Hållbara transporter Biogasbussarna kan snart bli ett minne blott i kollektivtrafiken – trots stora satsningar på att röta matavfall till biobränsle. Elektrifieringen av bussflottan får dessutom draghjälp av medierapporteringen, enligt en ny forskningsstudie från IVL och Lunds universitet.

Forskare: Biogasbussar fasas ut – rapportering och attityder driver på
Biogasbuss i Västerås. Foto: Stock Adobe

Stadsbussarna i Stockholm och i andra städer går i snabb takt över från biogas till el. Denna omställning och orsaker till att den potentiellt accelererar, har intresserat forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Slutsats: Elektrifieringens fördelar beskrivs ofta

Forskarna har tagit ett nytt grepp genom att analyser den aktuella samhällsdebatten kring elektrifiering. De har kommit fram till att den ibland ensidiga bilden kan få stort genomslag för beslut som fattas.

– Medierapporteringen om fördelarna med elektrifiering av kollektivtrafiken är kraftfull och har potential att påverka beslutsfattare. Det är en av våra slutsatser, säger projektledaren Michael Martin, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet i ett uttalande.

Forskningen utgår från Stockholms biogasbussar

Det specifika fall som Michael Martin och hans forskargrupp tittat på är modellerat utifrån ett skifte från biogasbussar till elektrifierade bussar i Stockholm.

Och forskarnas analys inkluderar inte bara nyhetsartiklar utan även branschtidningar, forskningsrapporter, riksdagspropositioner, motioner och intervjuer.

Elfordon har lägre direkta utsläpp

Elektrifiering av fordonsflottan framställs generellt som önskvärt. Och också som en oundviklig utveckling, enligt analyserna. Argumenten som då lyfts fram är att elektrifieringen möjliggör en fossilfri, ren och tyst transport. Kostnadsfördelar nämns också.

Även biogas i kollektivtrafik beskrivs som fossilfri och som att den genererar sociala fördelar. Men detta syns främst i tekniska tidskrifter och inte i vanliga media, enligt forskarna.

– Uppfattningen som förmedlas via media är i allmänhet korrekt visar vår studie. Elektrifieringen av stadens transporter leder till minskad direkt miljöpåverkan av växthusgaser, partiklar och kväveoxid, och ger betydande socioekonomiska besparingar tack vare att invånarna slipper exponeras för dessa utsläpp. Däremot är effekten av minskat buller inte så stor som ofta framhävs.

Biogasen trängs undan

Många städer har investerat mycket i infrastruktur för att samla in matavfall för produktion av biogas till bland annat kollektivtrafiken. Undanträngningen som sker är hot mot biogasens överlevnad. Trots att det egentligen finns en potential att växla upp produktionen av biogas, enligt IVL.

– Både el och biogas behövs om vi ska nå klimatmålen. Men då behöver vi också se till att biogasen når andra marknader så att det inte blir en stagnation och biogasen försvinner, förklarar Sara Anderson, expert på biogas och cirkulär ekonomi, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Biogasen måste bygga nya marknader

Forskarna pekar på att biogasen i framtiden kan ersätta diesel och naturgas inom sjöfart och diesel inom tunga transporter. Industrin är också beroende av ett förnybart alternativ till fossila energikällor. Och en sådan utveckling kan leda till betydande miljömässiga och socio-ekonomiska fördelar, framhåller forskarna.

– Med nya användningsområden för biogasen kan man också skydda och stärka redan uppbyggda system som kommunernas hantering av matavfall, vilket på sikt kan stärka den regionala ekonomin, säger Michael Martin.

Här kan du läsa forskarnas biogastips till beslutsfattare.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan