Forskare: Vi måste våga prioritera cykeln framför bilen

TRANSPORTER OCH TRAFIKPLANERING Gemensam planering för cykel- och kollektivtrafik, separata gång- och cykelvägar och sänkt hastighetsbegränsning för bilister i stadskärnor. Det var några av åtgärderna som föreslogs när rapporten Planering för strategisk cykelinfrastruktur presenterades av forskaren Till Koglin.

Forskare: Vi måste våga prioritera cykeln framför bilen
Foto: Adobe Stock

Cyklingen har fått ett uppsving på flera håll i Sverige under pandemin. Bland annat slogs rekord i Stockholm i slutet av augusti där två mätstationer uppmätte det högsta antalet passager någonsin under ett dygn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Vid ett digitalt lunchseminarium som arrangerades av Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik (K2) under onsdagen berättade Till Koglin hur infrastrukturen för cyklister kan förbättras.

  Till Koglin
  Foto: K2

  Han är universitetslektor i trafik- och mobilitetsplanering vid Lunds universitet och har tillsammans med forskaren Jens Alm skrivit rapporten Planering för strategisk cykelinfrastruktur.

  De har intervjuat flera av de städer, kommuner och regioner som är med i organisationen Svenska Cykelstäder om vilka möjligheter och hinder de möter i sin vardag.

  Bra samspel med kollektivtrafiken nödvändigt

  En slutsats i rapporten är att bilnormen fortfarande är stark, vilket på många håll gör det problematiskt att förbättra och utveckla infrastrukturen för cykel på bekostnad av bilen. Då är möjligheterna oftast större att prioritera cyklisterna vid nybyggnation.

  Andra faktorer som styr enligt rapporten är om det finns en antagen cykelplan eller inte, samarbetet i kommunen och ekonomiska resurser. Samt politisk vilja.

  –Det finns ofta gott om medvetenhet och kunskap bland planerare och tjänstemän kring dessa frågor, ofta är det politisk vilja som saknas, säger Till Koglin.

  Under seminariet lyfter han vikten av en gemensam planering för kollektiv- och cykeltrafik. Han menar att om de ska kunna ersätta biltrafiken behöver det finnas bra lösningar där cyklingen och kollektivtrafiken samspelar och fungerar tillsammans. Som exempel nämner han bra cykelparkeringar och säkra cykelgarage vid pendeltågsstationer och möjligheter att kunna ta med sig cykeln i kollektivtrafiken.

  Gångare och cyklister har inget gemensamt

  Vad gäller gångare och cyklister så mår de bäst av att separeras enligt Till Koglin.

  –Det finns inget som heter gång- och cykeltrafik. Det finns gångare och det finns cyklister. Det enda de har gemensamt är att de är hållbara transportslag, i övrigt har de väldigt olika behov.

  Och för ett bättre samspel i trafiken mellan bilister och cyklister föreslår han något som kallas “shared speed” där hastighetsbegränsningen sänks i stadskärnor där cyklister och bilister delar på utrymmet.

  –Det krävs en radikal förändring av trafikplaneringen i städerna och vi måste våga prioritera cykeln framför bilen, säger Till Koglin.

  Läs rapporten här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan