Forskningssatsning på cirkulär byggsektor

Cirkularitet Lunds universitet satsar på fyra forskare inom området cirkulär byggsektor. De kommer bland annat att titta på regelverk och policies kring byggmaterial och kopplingen mellan fjärrvärme och avfallsmål.

Forskningssatsning på cirkulär byggsektor
Vad krävs för att begagnat byggmaterial ska komma till användning? Det vill forskare i Lund ta reda på.

Byggsektorns cirkularitet är temat för en större forskningssatsning vid Lunds universitet. Fyra så kallade post-doc-forskare ska rekryteras under hösten för att undersöka olika hinder i byggsektorns omställning mot cirkulär ekonomi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Ulla Janson, LTH.

– Vi vill möjliggöra nästa steg i handeln med återbrukade byggvaror, att man ska kunna uppfylla lagar och regler men ändå undvika jungfrulig råvara, säger Ulla Janson, universitetslektor vid institutionen för bygg- och miljöteknologi vid Lunds tekniska högskola.

Cirkulär byggsektor ska studeras

Fakta

Post-doc

En forskare utbildas i flera steg. Först skriver den blivande forskaren en doktorsavhandling, som ska försvaras och godkännas vid en så kallad disputation. Detta tar omkring fyra år.

Sedan är forskaren redo att söka post-doc-tjänster, något mer avancerad forskning som brukar vara tidsbegränsad till två-tre år. Det går att göra flera post-doc-perioder. Efter det är forskaren färdig för självständigt forskningsarbete.

Fyra institutioner samverkar i satsningen, som kommer att omfatta allt från ekonomi till styrmedel och juridik. En forskare kommer att undersöka policies och regelverk i Sverige och på EU-nivå, med fokus på byggmaterial. En kommer att titta på de juridiska aspekterna av cirkularitet.

– Det är spännande. Idag när du köper en fastighet så ingår ju byggmaterialet, men det är oftast i praktiken marken man köper. Vad händer rent juridiskt om man sätter en peng på byggmaterialet? Hur gör man det? Den jätteviktiga frågan om garantier ligger också här, säger Ulla Janson.

Leasa eller äga?

Även Ekonomihögskolan är med i projektet med en forskare, som kommer att titta på alternativa modeller till att köpa utrustning.

– Skulle det till exempel kunna funka att leasa ett ventilationssystem, istället för att köpa och slänga det i nästa kundanpassning? säger Ulla Janson.

Avfallsmål och fjärrvärme

Fakta

Deltagande institutioner

I projektet deltar institutionen för bygg- och miljöteknologi vid Lunds tekniska högskola, Ekonomihögskolan, Juridicum och Internationella miljöinstitutet. Alla är en del av Lunds universitet.

Slutligen kommer en forskare att undersöka hur avfallsmålen och fjärrvärmen med sin elproduktion hänger samman.

– Vi har jättestrikta avfallsmål och är samtidigt extremt beroende av avfallet för kraftvärme och elproduktion. Jag hoppas att se om det finns synergieffekter och om det finns vissa material som gör sig bättre som skräp än för återvinning – material som går att använda som energikälla.

Varför är cirkulär ekonomi inom byggsektorn så viktigt?

– Dels är vi världsmästare på att slänga grejor. Det är ju pinsamt. Men vi har två saker som jag brukar framhålla: Dels har vi för stor klimatpåverkan, och det beror på byggmaterialet. Dels sinar råvarorna. Minskar vi råvaruuttaget så minskar vi klimatpåverkan från byggsektorn, de två sakerna hänger så fint ihop, säger Ulla Janson.

Vilka är de största hindren för ökad cirkularitet i byggsektorn, enligt din erfarenhet?

– Byggsektorns omfattande regelverk och svårigheten att omformulera dem. Jag tänker på standarder, EN-normer, CE-märkning, byggproduktförordningar, sådana saker.

Tjänsterna utlyses i slutet av augusti, och projektet löper till och med 2024.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan