Första förskolan att drivas av vätgas

Vätgas I början av året invigdes Mariestads nya förskola.
Tack vare solceller och energilagring i vätgas är förskolan i princip helt självförsörjande på el och värme året runt.

Första förskolan att drivas av vätgas
Förskolan har plats för 144 barn. Med hjälp av solel och vätgas blir byggnaden självförsörjande på värme och el. Foto: Mariestads kommun

Kronoparkens förskola är, enligt Mariestads kommun, den första förskolan i Sverige att vara i princip bortkopplad från det lokala elnätet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det är möjligt genom en lösning som består av solceller på taket som producerar elen till förskolan. Överskottet lagras i form av vätgas som används för drift och uppvärmning under vinterhalvåret.

Frågor kring säkerheten

Thomas Jonsson.

– Att hantera vätgas är inte nytt, men att göra det i en sådan här miljö är nytt, säger Thomas Jonsson, projektledare för bygginvesteringar, Mariestads kommun.

Att det handlar just om en förskola har krävt nära samarbete med Räddningstjänsten, länsstyrelsen och MSB för att få alla tillstånd på plats.

– Eftersom vi gör något unikt har det väckts en del frågor längst vägen, bland annat kring säkerheten, men tillsammans har vi löst det.

Speciell konstruktion

Av säkerhetsskäl förvaras till exempel ingen vätgas inne i skolbyggnaden. En separat byggnad, på skyddsavstånd från förskolan och bostäder, fungerar som vätgaslager.

Den är också konstruerad så att inga delar ska flyga iväg och riskera att orsaka skador om det skulle ske en explosion.

Olika typer av lagring

Solceller på förskolans tak, med en kapacitet på 139 kWp, ombesörjer större delen av energibehovet och överskottet lagras.

Martina Wettin.

– Dels används batterier för korttidslagring, och för långtidslagring används vätgas, säger Martina Wettin, medgrundare av Nilsson Energy, som levererat energilösningen.

Hon förklarar att vid lagringen ”lånas” vatten och med hjälp av en elektrolysör spjälkas vatten upp i vätgas och syrgas.

– Vätgas är ett alternativ som lämpar sig väl för långtidslagring av energi.

Så det fina i kråksången är att då får man ut både el och värme.

Restprodukten används också

Vätgasen förvaras sen i lagret, tills den används för drift och uppvärmning under vinterhalvåret.

Då används en bränslecell som genom att ta till sig syre från luften och genom att tillsätta vätgas genererar el och värme. Restprodukten blir rent vatten med en temperatur på cirk0a 65 till 70 grader C.

– Restprodukten från bränslecellen är rent, varmt vatten. Så det fina i kråksången är att då får man ut både el och värme.

”En eloge till kommunen”

Förskolan är kopplad till nätet också vilket innebär att förskolan kan blir ett tillskott till lokal produktion och lagring av förnybar energi.

Förskolans system är ännu inte taget i bruk, eftersom det varit problem med leveranser av vissa produkter. Men troligtvis kommer energilösningen att vara igång före hösten.

– Jag vill ge en stor eloge till Mariestads kommun som driver innovationen framåt. Det behövs föregångare för att fler ska följa efter, säger Martina Wettin.

Med tanke på dagens situation med krig och höga energipriser tror jag att vi bara sett början på det.

Intresset för vätgas ökar

Efter 8 juli 2020, när EU-kommissionen presenterade stora satsningar på vätgas, har de sett ett kraftigt ökat intresse för vätgas.

– Med tanke på dagens situation med krig och höga energipriser tror jag att vi bara sett början på det. Jag tror att många inser att ett decentraliserat energisystem är mindre sårbart och vikten av att kunna lagra energi för eget bruk, även om det bara är en mindre mängd, säger Martina Wettin.

– Det är jättespännande att vi är först ut med den här lösningen. Jag tror verkligen att vätgas är framtiden, säger Thomas Jonsson.

Modellområde för hållbar utveckling

Investeringen i förskolan är en del av Mariestads kommuns framtidssatsningar i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Mariestads kommun ligger lång framme när det kommer till vätgas. 2019 invigdes världens första solcellsdrivna vätgastankstation som är öppen för allmänheten här.

Tankstationen är avsedd för att tanka bränslecellsbilar och är en viktig del i ett energisystem med sol och vätgas, kallat ”H2E”, som byggts i staden. Kronoparkens förskola ingår också i H2E.

Kommunen har av Unesco blivit utnämnd till modellområde för hållbar utveckling. I Electrivillage utförs testverksamhet inom flera olika områden, bland annat hållbara transporter och förnybara energisystem.

Läs mer om:

H2E

Electrivillage

Nilsson energy

EU-kommissionens vätgasstrategi för Europa

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan