Förstudie: det krävs för en klimatneutral cementfabrik

CCS Cementa presenterar resultaten från förstudien för en koldioxidneutral cementfabrik i Slite år 2030, där en CCS-anläggning ingår.
De har kartlagt vad som krävs för att det bli verklighet och vilken som är den mest kritiska faktorn.

Förstudie: det krävs för en klimatneutral cementfabrik
Cementa i Slite. Foto: Cementa

– 2030 ska vi kunna bygga med klimatpositiv betong i Sverige. Dit når vi om vi lyckas kapa koldioxidutsläppen från cementtillverkningen, och metoden för att åstadkomma detta i stor skala är CCS. Svensk byggsektor visar att efterfrågan finns, och vi står redo, säger Karin Comstedt Webb, vice vd HeidelbergCement Sverige, i ett pressmeddelande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det krävs för att CCS-anläggningen ska byggas

  Förstudien genomfördes under 2021 genomfördes med stöd från Industriklivet. I den har Cementa kartlagt alla de delar som krävs för att förverkliga CCS-anläggningen:

  • Förstudien visar att en CCS-anläggning i Slite har potential att bli klimatpositiv. I takt med att en växande andel biobränslen används vid tillverkningen kommer anläggningen att fånga in och lagra mer koldioxid än dess fossila utsläpp.
  • Genomförandet kommer att innebära en betydande om- och tillbyggnation till fabriken – ett arbete som påbörjas nu för att nå tidplanen.
  • Amin-tekniken som används i Norge är det rekommenderade vägvalet även i Slite.
  • Elbehovet kommer att öka från dagens 45 MW till framtida 250 MW.
  • Möjligheten att sy ihop värdekedjan från koldioxidinfångning till geologisk lagring under havsbotten är goda. Vid sidan av det etablerade Northern Lights-konceptet i Norge tas ytterligare initiativ i Nordsjöområdet för att etablera sådan infrastruktur.

  CCS-anläggning i Norge klar om några år

  Idag bygger HeidelbergCement i samverkan med den norska staten den första CCS-anläggningen inom cementindustrin i Brevik, Norge.

  2024 driftsätts anläggningen som också utgör grunden för en uppskalad satsning i Sverige.

  Ny studie inleds nu

  Med hjälp av ett beviljat stöd från Energimyndigheten om 51 miljoner kronor inleder nu Cementa genomförbarhetsstudien som innebär en investering på 124 miljoner kronor.

  I den studien ingår bland annat att mer precist definiera hur anläggningen ska byggas, att påbörja miljöprövningen och verka för att elförsörjningen säkras.

  Den kritiska faktorn

  Den mest kritiska faktorn idag för att kunna etablera anläggningen är energitillgången.

  Arbetet med en elnätsuppgradering till och på Gotland måste omgående accelereras, enligt Cementa.

  När anläggningen står klar år 2030 kommer den enligt Cementa att fånga in och lagra uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan