Fortsatt dipp för bostadsbyggandet

BYGGKRISEN Antalet nybyggda bostäder har minskat med över 50 procent jämfört med föregående år, och Boverket förutspår en fortsatt nedgång.

Fortsatt dipp för bostadsbyggandet
Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

Under 2023 kommer cirka 27 000 bostäder att påbörjas, varav 2 000 genom ombyggnader. Det innebär en minskning med cirka 55 procent jämfört med föregående år. Det visar Boverkets senaste prognos.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

För år 2024 förutspås en ytterligare minskning av bostadsbyggandet, med en beräknad start av cirka 19,500 bostäder, inklusive ombyggnader. Med andra ord innebär detta en minskning på 2,000 bostäder jämfört med prognosen från juni.

– Byggprognosen pekar på en långvarig låg byggtakt vilket riskerar leda till att kapaciteten i byggsektorn minskar betydligt. Vilket kan leda till att det kommer ta tid att växla upp byggtakten när efterfrågan åter ökar. Det blir då svårt att möta de cirka 67 000 bostäder som behöver tillkomma per år fram till 2030 och underskottet på bostäder kommer åter öka, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, i en kommentar.

Hushållens köpkraft har märkbart försvagats, samtidigt som bostadsräntorna har tredubblats och byggkostnaderna har kraftigt ökat de senaste åren. Denna kombination har snabbt lett till en nedgång i bostadsbyggandet.

Dock är utvecklingen något komplex, eftersom antalet beviljade bygglov, särskilt för hyresrätter, verkar ha ökat betydligt på senare tid. Statistik från SCB indikerar att cirka 8 500 bygglov för flerbostadshus beviljades de senaste tre månaderna fram till juli.

Förväntningen är att antalet påbörjade bostäder kan öka något under 2025, under förutsättning att hushållens köpkraft stärks och att räntorna börjar sjunka. Men det råder för närvarande stor osäkerhet kring när och i vilken takt räntorna kommer att börja sjunka.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan