Gemensamt beslutsstöd ska öka återvinningen av bergmaterial

BYGGMATERIAL Återvinningen av stenmaterial och andra överskottsmaterial är lägre i Sverige än i många andra länder. Nu startar ett projekt med ett 30-tal företag och organisationer från bygg- och anläggningsbranschen för att försöka ändra på det.

Gemensamt beslutsstöd ska öka återvinningen av bergmaterial
Byggindustrin står för 32 procent av allt avfall i Sverige varav det mesta är rena eller lätt förorenade stenmaterial och schaktmassor. Foto: Adobe Stock

Byggbranschens forskningsfond (BUF), har beviljat medel till ett nytt projekt som har ambitionen att ta fram ett gemensamt beslutsstöd för miljöriskbedömning vid återvinning av bergmaterial i anläggningsprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Sverige har i jämförelse med flera av våra nordiska grannländer och de flesta andra europeiska länder betydligt mindre återvinning av exempelvis stenmaterial och betong, säger projektledaren Carl Zide i en kommentar. Vi konkurrerar med Rumänien och Grekland om bottenplatserna i en cirkulär rankinglista.

Enligt initiativtagarna finns det främst tre huvudanledningar som bidrar till att återvinningen av stenmaterial och andra överskottsmaterial i Sverige är lägre än i många andra länder.

  • Omodern lagstiftning och krångligt regelverk. Till skillnad från exempelvis Danmark, Finland och Holland så har Sverige inte en nationell tolkning av reglerna, utan runt 300 tillsynsmyndigheter kan göra olika tolkningar.
  • Bristfällig offentlig upphandling som diskriminerar sekundära material. Här krävs tydliga riktlinjer från SKL och Upphandlingsmyndigheten, vilket kommer ta tid.
  • Avsaknad av tydligt beslutsstöd som gör det enkelt för entreprenörer och tillsynsmyndigheter att bedöma när återvinning är ringa risk och när anmälan eller tillstånd krävs.

– Ett tydligt och accepterat verktyg för miljöriskbedömning efterfrågas av hela branschen: verksamhetsutövare, entreprenörer, beställare och tillsynsmyndigheter, säger Mårten Sohlman, VD på Sveriges Bergmaterialindustri. För SBMI:s medlemmar handlar det om att skapa möjligheter till cirkulära materialflöden där vi återvinner mer och kör mindre till deponi.

Initiativtagare till projektet är SBMI Sveriges Bergmaterialindustri och huvudsökande är Swerock. I projektet finns även representanter för Skanska, NCC, Svevia, Veidekke, Jehander och ett 30-tal andra företag och organisationer.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan