Göteborgs allmännytta sätter solceller på alla sina tak

Energi Genom att sätta solceller på alla sina fastigheter kommer Göteborgs allmännytta Framtidskoncernen att kunna ge förnybar el till 10 000 lägenheter.

Göteborgs allmännytta sätter solceller på alla sina tak

Göteborgs allmännytta, som arbetar under namnet Framtidskoncernen, meddelar att man beslutat att sätta solceller på alla fastigheter i koncernen. Den nya solenergiplanen innebär att solcellerna, fullt utbyggda, kommer att producera el till nästan 10 000 genomsnittliga lägenheter vilket är cirka 13 procent av koncernens totala bestånd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Klara senast år 2030

  Satsningen ska vara klar senast år 2030 och täcka alla tak. I koncernens befintliga bestånd. Enligt solenergiplanen ska också solceller installeras vid all nyproduktion där det är möjligt.

  – Vi insåg tidigt att det finns stor potential i att sätta solceller på alla de fastigheter vi själva har rådighet över. Den snabba utvecklingen av tekniken och behovet av mer lokalt producerad el gjorde att situationen nu var gynnsam för att utöka vår satsning, berättar Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef – ekologisk hållbarhet inom Framtidenkoncernen i en kommentar.

  Att Framtidiskoncernen fattar beslut om solceller just nu, i en tid med extremhöga elpriser, ser så klart ut som en tanke. Men faktum är att beslutet att utöka solcellsutbyggnaden på fastigheterna påbörjades redan 2017 då den första delen av planen beslutades. Företaget skriver i en kommentar att beslutet är fattat för att kunna möta företagets egna mål och att samtidigt vara med och bidra till Göteborgs Stads klimat- och miljömål.

  – Det är angeläget för Framtidenkoncernen att ligga i framkant när det gäller viktiga samhällsfrågor som till exempel klimat och integration. Därför är jag glad att vi fattat beslut om denna ambitiösa solenergiplan, säger Terje Johansson, vd Framtidenkoncernen, i en kommentar.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan