Göteborgs grönområden tappar mark när staden expanderar

BIOLOGISK MÅNGFALD Samtidigt som Göteborg växer minskar kommunens grönytor enligt en studie från Göteborgs universitet. Eftersom grönytor bidrar med viktiga funktioner som regnvattenhantering, ljuddämpning och reglering av lokalt klimat behöver bland annat fler ytor samutnyttjas.

Göteborgs grönområden tappar mark när staden expanderar
Foto: Adobe Stock

När städer växer och förtätas sker det ofta på bekostnad av grönområden. Samtidigt som en förtätning innebär vissa fördelar kan en minskning av grönområden och en ökning av hårdgjorda ytor leda till mindre motståndskraft mot skyfall och värmeböljor, samt sämre hälsa för de som bor i staden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  I Göteborg förväntas kommunens invånare öka från 580 000 år 2019 till 700 000 år 2035. Men stadens expansion har redan gått hårt åt grönområdena enligt en ny studie från Göteborgs universitet.

  Från 1986 till 2019 har alléer, gräsytor och andra grönområden minskat med fyra och halv procent.

  – Grönytor i staden är livsmiljöer för många olika insekter och djur, men de är också viktiga för människors hälsa. Förutom att bidra med estetiska miljöer har grönytor viktiga funktioner som regnvattenshantering, ljuddämpning och reglering av lokalt klimat, säger studiens författare Karin Binge i ett pressmeddelande.

  Industrier, vägar och shoppingcentrum

  Enligt studien är det utbyggnad av industrier, hamnen och logistik som stått för den största minskningen av grönytor i Göteborgs kommun, följt av expansion av innerstaden, mellanstaden och ytterstaden.

  I innerstaden har grönska försvunnit när exempelvis universitetet och nöjesparken Liseberg har expanderat och i mellan- och ytterstaden handlar det om bostadsområden och shoppingcentrum som byggts på gammal åkermark,  gräsytor och skogspartier.

  En genomgående trend för samtliga områden är att etableringen  av vägar, kollektivtrafik, cykelbanor och gångbanor tagit en stor andel grönyta i anspråk.

  ”Kan inte fortsätta med 60-talstänket”

  I en intervju med Göteborgs-Posten håller Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare i Göteborg med om att kommunens expansion har gått hårt åt stadens grönområden under en lång tid. Och att man ännu inte lyckats vända trenden.

  – Det här visar att vi inte riktigt att förstått värdet av grönområdena och att det är en resurs som vi måste värna när vi tar beslut om stadens utveckling framöver, säger han till Göteborgs-Posten.

  Han fortsätter:

  –Den här utvecklingen går att rubba, men då måste vi vara öppna för innovationer och tänka att både trafikytor och kvarter ska kunna samutnyttjas. Vi kan inte fortsätta med 60-talstänket där vi optimerar varje enskilt anspråk, men för det krävs det en politisk vilja.

  Läs studien här

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan