Grönska i staden: Så viktigt är det för svenskarna

BIOLOGISK MÅNGFALD Grönska i staden bidrar till ökad hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald. Men hur viktigt tycker svenskarna att det är med grönska i staden och hur många vill se mer av det? Det besvaras i en ny rapport.

Grönska i staden: Så viktigt är det för svenskarna
Djurgården i Stockholm. Foto: Adobe Stock.

Senast 2025 ska kommuner integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i stadsplaneringen, enligt de svenska miljökvalitetsmålen. Orsaken är att varierande grönområden ger en rad fördelar; att människor mår bra, att luften blir renare, att den biologiska mångfalden främjas och att konsekvenserna att ett förändrat klimat mildras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Nu visar dessutom en ny rapport att en stor del av svenskarna vill se mer grönska i staden där de bor. Enligt rapporten Den hållbara staden, som tagits fram av Novus på uppdrag av White Arkitekter, vill åtta av tio svenskar se mer grönområden i staden.

  Resultatet från rapporten visar också att en av fyra svenskar inte upplever att den kommun som de bor i främjar ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden. Enligt White Arkitekers hållbarhetschef, Anna Graaf, visar det på vikten av att arkitekter och stadsplanerare i högre utsträckning integrerar ekosystemtjänster när städer utformas.

  – För att våra städer ska vara långsiktigt hållbara behöver vi jobba aktivt med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadsprocessen. Här är samarbeten mellan olika discipliner, företag och kommuner liksom tydliga nationella och globala riktlinjer och mål avgörande, säger hon i en kommentar.

  Vidare visar rapporten, som bygger på svar från 3390 svenskar i åldrarna 18–79, att det skiljer sig mellan olika åldersgrupper hur viktigt svenskarna tycker det är med grönska. I åldrarna 30-49 vill hela 89 procent se mer grönområden och i den äldre generationen, 65-79 år, är motsvarande siffra 64 procent.

  – Genom strategiskt utformade och placerade grönområden ökar den biologiska mångfalden samtidigt som den mildrar konsekvenserna av klimatförändringar och gör städerna mer motståndskraftiga. Sommarens kraftiga regn har visat att det behövs ett starkare fokus på klimatanpassning, säger hon i en kommentar.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan