Grönytan i samtliga svenska tätorter kartlagd

GRÖNYTOR SCB har fått tillgång till mer data och har första gången kunnat kartlägga grönstrukturen i landets 2 000 tätorter. Skillnaderna mellan mindre och större tätorter var relativt små när det gäller närhet till grönområden medan storleken på grönytorna varierade desto mer.

Grönytan i samtliga svenska tätorter kartlagd
I de minsta tätorterna hade befolkningen i genomsnitt 1 980 kvadrameter grönyta per person. Foto: Stock Adobe

Genom ett flerårigt myndighetssamarbete har Statistiska centralbyrån (SCB) fått tillgång till mer data och för första gången kunnat kartlägga grönstrukturen i samtliga svenska tätorter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Statistiken i deras senaste rapport Grönytor och grönområden i tätorter 2015 täcker nu allt från miljonstaden Stockholm till de minsta tätorterna med omkring 200 invånare.

Rapporten presenterades under gårdagen i samband med konferensen Låt staden grönska som arrangerades av bland andra Naturvårdsverket, Boverket,  och Sveriges kommuner och regioner.

FAKTA

Definitioner grönstrukturer

Grönyta Alla typer av gröna ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen. Det kan vara allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor , villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar. Grönområde Definieras som ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. Betesmark räknas till grönområden, men inte åkermark. Grönområden avgränsas geografiskt till inom tätort och inom ett omland från tätortsgränsen, och tre kilometer ut. I statistiken är grönområdena grupperade efter storlek 0,5-3 hektar, 3-10 hektar samt 10 hektar och större. Källa: SCB

Inte helt förvånande är de minsta tätorterna också bland de grönaste. I exempelvis små tätorter som Östorp och Ådran (Huddinge kommun), eller Kalkudden (Strängnäs kommun), uppgick grönytan till över 90 procent av tätortens landareal.

I de minsta tätorterna (mellan 200-499 invånare) hade tätortsbefolkningen i genomsnitt 1 980 kvadrameter grönyta per person. Det kan jämföras med de största tätorterna (100 000 invånare eller mer), där genomsnittet per person var 183 kvadratmeter.

Majoriteten har ett grönområde inom 200 meter

I genomsnitt var cirka 37 procent av den totala grönytan i tätorterna knuten till privata villaträdgårdar eller på annat sätt otillgänglig för allmänheten. Av de större tätorterna (30 000 invånare eller mer), var det Nordöstra Göteborg och Luleå som hade den största andelen allmänt tillgänglig grönyta, över 80 procent.

I genomsnitt hade 94 procent av tätortsbefolkningen tillgång till minst ett grönområde inom 200 meter från bostaden.

Skillnaderna mellan stora och små tätorter var relativt små när det gäller närhet till grönområden men som påpekades av Stefan Svanström på SCB när rapporten presenterades blir trycket på grönområdet högre när vi bor tätare.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan