Guide för att väga EU:s taxonomi mot svensk lag

EU:s taxonomi Nu måste många företag redovisa hur miljömässigt hållbara deras enskilda aktiviteter är – allt enligt EU:s taxonomi.
Därför har Byggföretagen tagit fram ett hjälpmedel som underlättar arbetet.

Guide för att väga EU:s taxonomi mot svensk lag
Taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Foto: Adobe Stock

Det är företagens enskilda aktiviteter som ska utvärderas och finnas med i  hållbarhetsredovisningen. Företagen som omfattas ska också ange vilka aktiviteter som är relevanta och nästa år ska en utvärdering göras om i hur stor grad kriterierna uppfylls.
Allt enligt EU:s taxonomi.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Frågor och osäkerhet kring kraven

Hur ska vi hantera kraven? Vart står vårt företag egentligen?

De frågorna diskuterades bland Byggföretagens medlemsföretag. Våren 2021 beslutade därför organisationen att ta fram ett hjälpmedel.

Marianne Hedberg.
Marianne Hedberg.

– Det är en utvärdering av hur aktiviteterna i taxonomins mål 1 och 2, det vill säga klimatpåverkan och klimatanpassning, förhåller sig till svensk lagstiftning och standarder, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen.

Tar upp lagar och certifieringar

Hjälpmedlet, eller guiden, redovisas i form av en omfattande Excel-bok med genomgång, utvärdering och kommentarer.

Här finns olika typer av kriterium, svar på om motsvarande krav ställs i svensk lagstiftning så att man genom att följa lagkrav eller standarder även klarar taxonomikraven.

Utredningen, som gjorts av Tyréns AB, tar också upp bland annat om det finns bedömning och standard enligt olika certifieringssystem.

Ett exempel ur utredningen

Kriterium om omställning till cirkulär ekonomi:

”Verksamhetsutövarna begränsar avfallsgenereringen i processrelaterad konstruktion och rivning, i enlighet med EU:s protokoll för bygg- och rivningsavfall, och tar hänsyn till de bästa tillgängliga teknikerna och använder sig av selektiv rivning för att möjliggöra bortskaffande och säker hantering av farliga ämnen och underlätta återanvändning och återvinning av hög kvalitet genom selektivt bortskaffande av material, med hjälp av de sorteringssystem som finns tillgängliga för bygg- och rivningsavfall.”

I hjälpmedlet kan man läsa att det finns delvis bedömt i den svenska lagstiftningen, i Miljöbalken 15 kap, Avfallsförordningen. Och det tas även upp i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Gäller större företag

– Hjälpmedlet är i första hand tänkt att användas av företag som ska hållbarhetsrapportera. I projekt där frågor uppstår om hur olika aktiviteter förhåller sig till taxonomins krav kan listorna användas som grund för utvärdering, säger Marianne Hedberg.

I nuläget gäller rapporteringskraven för företag som är fler än 500 anställda. Kraven innebär att dessa företag i sin hållbarhetsrapport ska inkludera information om hur och i vilken utsträckning företagets verksamheter är förknippade med taxonomiförenliga verksamheter.

”Uppfyller säkert många av kriterierna redan”

Marianne Hedberg säger att hon har full förståelse för att många företag tycker att det är krångligt, men hon tycker att företagen ska tänka på att det inte är någon plötslig förändring de ställs inför nu.

– Många företag hållbarhetsrapporterar redan och uppfyller säkert många av kriterierna. Det de måste göra nu är att utvärdera hur de förhåller sig till samtliga krav och där är det framtagna hjälpmedlet ett försök att förenkla utvärderingen.

Olika uppfattningar om hållbarhet

Hon välkomnar den samsyn som taxonomin innebär och tror att den kommer att vara bränsle för diskussioner framöver.

– Ordet hållbarhet används flitigt, men alla har olika uppfattning om vad det innebär. För en del företag kan taxnonomin bli en ögonöppnare och de kanske inser att de kommit en bit på väg, men har mycket kvar att göra, säger Marianne Hedberg.

Här hittar du Byggföretagens guide.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan