Guide: Sju steg för ökad delning i bostadsområden

CIRKULARITET IVL har tillsammans med Stockholmshem tagit fram en vägledning för hur fastighetsbolag kan underlätta för boende att dela på prylar, ytor och kunskap. Den bygger på sju steg har tagits fram utifrån erfarenheter i området Solberga i Stockholm.

Guide: Sju steg för ökad delning i bostadsområden
Fyra olika typer av delning har undersökts: prylar, odling, verkstad och lokaler. Foto: Adobe Stock

– Att dela saker med sina grannar kan ge en mängd hållbarhetsvinster, både miljömässiga sociala och ekonomiska. Det bidrar också till ökad trygghet och gemenskap i bostadsområdena, säger Liv Fjellander som arbetar med hållbar konsumtion på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

IVL har tillsammans med Stockholmshem tagit fram en vägledning för hur fastighetsbolag kan underlätta för boende att dela på prylar, ytor och kunskap.

Den ska kunna användas vid samverkansdialoger kring delning för i första hand områdeschefer, kundförvaltare och centrala stödfunktioner inom bolaget.

Vägledningen som bygger på sju steg har tagits fram utifrån erfarenheter i området Solberga i Stockholm. Där har IVL tillsammans med Stockholmshem och de boende undersökt möjligheterna för fyra typer av delning: prylar, odling, verkstad och lokaler.

–Tanken med guiden är att hjälpa oss och andra att hitta rätt i arbetet med delning och skapa rätt förutsättningar att lyckas med den! Det behövs inte stora projekt för att komma igång, däremot är det bra att känna till framgångsfaktorer och fallgropar, säger Lena Hanses, projektledare på Stockholmshem i en kommentar.

FAKTA

Sju steg för ökad delning

  1.  Inventera. Kartlägg vad de boende vill dela och hur – grupper och verksamheter i området, pågående dialoger, ytor och lokaler som kan delas. Finns det saker som redan delas, hur det går till och i vilken utsträckning används det? Finns det redan stödsystem som kan delas mer?
  2. Sätt hållbarhetsmål. Att identifiera vilka hållbarhetsmål insatserna ska bidra till är ett sätt att driva projektet i rätt riktning och ställa rätt frågor hela vägen. Det kan både handla om att sätta hållbarhetsmål i bolaget, i bostadsområdet eller i kommunen.
  3. Skapa dialog. Skapa förutsättningar för dialog till exempel genom närvaro på plats, enkät, öppet hus, möten, workshop eller lokala evenemang. Använd befintliga kanaler som anslagstavlor i tvättstugor, trapphus, öppna hus, marknader.
  4. Utforma. Ta fram åtgärdsförslag och ansvarsfördelning som svarar mot de behov som finns. Titta på flera aspekter. Vad ska delas; saker, fordon eller yta? Var sker delningen; i samma lokal, samma hus, samma nätverk? När sker delningen; vid ett eller flera tillfällen, samtidigt eller olika delar av dagen? Vem är med och delar; vissa grupper, alla? Hur går delningen till; låna ut saker, delat ansvar för växter eller gemensam organisering av utrustning?
  5. Stöd engagemang och växande. Utgå från det engagemang som finns och gör så att initiativ från boende och lokala grupper har möjlighet att växa. Arbeta med tidigt medskapande, grupper behöver få styra och bostadsbolaget stötta utvecklingen. Att aktivt utse en processledare kan underlätta samverkan för de engagerade.
  6. Utveckla stödsystem. Identifiera vilka nyckelfaktorer som tar mycket tid idag och som med små insatser kan få delning att fungera i det området. Det kan handla om kopiering, spridning av kommunikation, digitala låssystem, bokningssystem, möjlighet att låna ytor för aktiviteter, app för att låna saker eller förslag på hur avtal och överenskommelser för delning kan se ut.
  7. Stöd självständighet och fortsatt utveckling. För att delningsinitiativen ska leva vidare, förvaltas och utvecklas behöver boende och aktörer känna ägandeskap över dem. Att stödja initiativ, utan att ta över, är en viktig roll för bostadsbolag. Den sociala sammanhållningen kan stärkas i en stadsdel genom öppna delningsfunktioner mellan befintliga och nya bostadsområden och mellan olika bostadsägare.

Vägledningen finns här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan