Hållbarhetsarbete under en pandemi

CORONA På väldigt kort tid förändrades väldigt mycket. Hur påverkas verksamheterna i samhällsbyggnadssektorn och vad ser de för möjligheter att fortsätta driva hållbarhetsarbetet framåt under en global pandemi och begynnande lågkonjunktur?

Hållbarhetsarbete under en pandemi
Foto: Adobe Stock

I nuläget har länder världen över fått lägga det mesta åt sidan för att minska spridningen av coronaviruset och effekterna av den begynnande lågkonjunktur som följer i pandemins fotspår. Samtidigt har inte behovet av varken miljöarbete eller klimatanpassningsåtgärder blivit mindre, även om utsläppen tillfälligt minskat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Lena Hök är global hållbarhetschef på Skanska och har precis haft möte med sina kollegor via webben.

  Enligt henne är det just nu stort fokus på åtgärder för att som bolag göra sitt i kampen för att minska smittspridningen i samhället, och det är ännu för tidigt att säga hur deras projekt och hållbarhetsarbete kommer att påverkas.

  – Jag har stor respekt för det som händer på marknaden nu och att det är en kritisk situation som berör människors liv och hälsa. Samtidigt finns en stor förhoppning och tilltro från min sida att klimatfrågan mognat så pass i branschen att vi kommer kunna fortsätta driva på, säger hon.

  Ökat fokus på kostnadseffektiva lösningar

  Hon påpekar att både branschen och många av Skanskas uppdragsgivare, som svenska och amerikanska städer och kommuner, satt upp höga miljöambitioner och klimatmål och att hon nu hoppas att man lever upp till dem. Exempelvis genom att ställa miljö- och klimatkrav i upphandlingar, och på så sätt fortsätta pressa marknaden framåt i hållbarhetsfrågorna.

  På frågan om hon ser några svårigheter i att fortsätta driva miljö- och klimatarbete under en lågkonjunktur svarar hon att det nu gäller att fånga upp de lösningar som är kostnadseffektiva, som exempelvis möjligheterna att minska transporter.

  – Hållbarhet behöver inte alltid kosta mer, på Skanska har vi till exempel minskat mycket av våra utsläpp genom att minska transporterna eller byta till effektivare maskiner, det finns även kostnadsbesparingar i att minska materialåtgång och spill, säger hon.

  Uppgång för resiliensen

  Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco, säger att konsultföretaget länge märkt av att fler av de som vänt sig till dem resonerat i termer av minskad sårbarhet, till exempel vad gäller leveranser, logistik och egen produktion.

  –Det mycket besvärliga läget, där många människor drabbas av personliga tragedier och oron är stor, visar också att hållbarhet inte längre är ett slags tillägg som försvinner när man måste fokusera på kärnverksamheten, säger han.

  Även Emilie Gullberg, utredare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tror på en uppgång för begreppet resiliens i och med den nuvarande situationen.

  –Jag tror att frågor kring resiliens i allmänhet mycket väl kan komma ännu högre upp på dagordningen för alla berörda aktörer, oavsett konjunktur. Vi ser ju flera exempel på risker kopplade till klimatet, men också andra typer av hot i samhället, säger hon.

  Det långsiktiga arbetet fortsätter

  Hennes egna arbetsuppgifter påverkas inte i dagsläget.

  –SKR:s arbete med att driva frågor om klimatanpassning och minskad klimatpåverkan påverkas inte direkt i nuläget – vi arbetar ju till stor del långsiktigt, med stöd till våra medlemmar och påverkansarbete gentemot regering och riksdag. Ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande kommer fortfarande vara viktigt. För våra medlemmars del så fortsätter samma arbete som tidigare men många har förstås akuta åtgärder kopplade till Covid 19 som i nuläget måste prioriteras i första hand, säger hon.

  Mattias Goldmann ger ett liknande besked från Sweco.

  –Det är såklart mycket viktigt att hållbarhetsarbetet fortsätter framåt, att det inte avstannar. Här och nu måste förstås tid och resurser gå till att hantera effekterna av coronaviruset, men hållbarhet är och kommer fortsätta att vara affärskritiskt framöver, säger han.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan