Hållbarhetschefernas krav på Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart byggande Om drygt två månader tar Sverige över som ordförandeland i EU.
– Försök få till energieffektivisering av det befintliga fastighetsbeståndet genom en kombination av tvingande regler och incitament, är Vasakronans hållbarhetschef Anna Denells uppmaning till den nya regeringen.

Hållbarhetschefernas krav på Sveriges ordförandeskap i EU
Sverige blir vid årsskiftet ordförande i EU. Foto: Adobe Stock

Hållbart samhällsbyggande har frågat hållbarhetschefer vid några av de största bygg- och fastighetsbolagen samt teknikkonsulterna vilka frågor de anser att den nya regeringen bör driva som ordförandeland i EU för att öka hållbarheten i bygg- och fastighetssektorn?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Så här svarade de:

  Caroline Hill.

  Caroline Hill, hållbarhetschef Zengun:
  – Jag vill slå ett slag för alla positiva initiativ kopplat till social hållbarhet som bedrivs i Sverige. Detta är ett perfekt tillfälle att synliggöra goda exempel på hur vi arbetar med exempelvis jämställdhet/HBTQI-rättigheter, arbetsrätt och säkerhet. Detta kan i förlängningen förhoppningsvis medföra/inspirera till bättre arbetsförhållanden och transparens kopplat till leverantörskedjan/arbetsförhållanden även i fler länder.
  – Även finansiering och lagstiftning kopplat till klimatförbättringsarbeten och potentiella landsöverskridande samarbeten kopplat till klimatreduktion är av stor relevans.  Vi behöver även se ett ökat ansvarstagande för EU-ländernas utsläpp och dess påverkan globalt. 

  Andreas Gyllenhammar.

  Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco:
  – Jag slår ett slag för energieffektivisering. Här kan EU åstadkomma mycket med att vässa direktiv kring design och olika typer av incitament. Det skulle ha stor påverkan på elpriset, är snabbt och kostnadseffektivt. Vi i branschen vill och kan och EU kan bädda för ökad hållbarhet i gemensamma insatser. Det behövs också standarder inom cirkularitet och utveckling av system för kvalitetssäkring av återbrukat material.

  Anna Denell.

  Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan:
  – Lägg krut på att försöka få till energieffektivisering av det befintliga beståndet genom en kombination av tvingande regler och incitament. Försök att få fler länder att satsa på biogasproduktion. Alla länder har ”råmaterial” för egen tillverkning (organiskt avfall samt avloppsslam).

  Camilla Mattsson.

  Camilla Mattsson, hållbarhetschef WSP:
  – Fördjupa och driv vidare det arbete som gjorts inom taxonomin vilket ger många ringar på vattnet inom näringslivet inte minst, men också hur mål vi sätter mäts och följs upp. Fördjupa och arbeta vidare med energieffektivisering, att säkerställa produktion av biogas och vätgas och förenkla tillståndsprocessen för förnybar energi samt minska industrins beroende av importerad fossil energi.

  Sara Gorton.

  Sara Gorton, hållbarhetschef Skanska Sverige:
  – Det är viktigt att de krav och initiativ som kommer från EU inte missgynnar de länder som ligger i framkant, där har regeringen en viktig roll att spela. Vi vill också att de fortsätter driva på energiomställningen i EU till att bli fossilfri och förnybar, vilket förutom att styra mot klimatneutralitet även minskar ekonomiska och säkerhetspolitiska risker.
  – Det behövs åtgärder som stärker klimatomställningen så som koldioxidskatt, klimattull på import från länder med lägre klimatkrav och ett effektivt utsläppshandelssystem. Taxonomin kan, rätt utformad, skapa tydlighet och gemensamma spelregler i EU för bygg- och fastighetssektorn.
  – Bygg- och anläggningssektorn har många underentreprenörer och det är viktigt att EU driver ett arbete så att vi kan stoppa svart arbetskraft och stärka arbetsmiljövillkoren samt främja en konkurrensneutral bransch. Här vill vi se ökad samverkan mellan länder och myndigheter både inom EU och enskilda länder.

  Karolina Brick.

  Karolina Brick, hållbarhetschef Riksbyggen:
  – Byggproduktförordningen. Riksbyggen vill se fullständiga innehållsdeklarationer för byggmaterial.

   

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan