Hållbarhetsguide till Almedalen – det här vill du inte missa

ALMEDALEN 2024 Almedalsveckan i Visby närmar sig. Hållbart Samhällsbyggande har granskat årets program och valt ut de mest intressanta programpunkterna, dag för dag.

Hållbarhetsguide till Almedalen – det här vill du inte missa
Läs våra rekommenderade evenemang dag för dag. Foto: Elin Nysten/Region Gotland

Nästa vecka samlas företrädare för svenska politiska partier, intresseorganisationer och företag i Almedalen för att diskutera politik och samhällsfrågor.

Årets program innehåller 2088 programpunkter, och för att underlätta navigeringen i evenemangsdjungeln har Hållbart Samhällsbyggande valt ut några höjdpunkter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Tisdag 25 juni

  08:00-08:30Lågkonjunktur, omvärldsoro och klimatomställning – vad är utmaningen för fastighetsmarknaden

  Hur påverkar det oroliga marknadsläget offentliga och privata fastighetsaktörer och hur ska de förhålla sig? Vilka konsekvenser får utvecklingen för kommuner och fastighetsägare? Vilka är utmaningarna egentligen?

  Arrangör: Svefa, Fråga Lou, Värderingsdata, Set Up

  Plats: Adelsgatan 25, ”Svefas Gård & Fastighetshubben”

  08:30-09:15 – Går det att trygghetscertifiera ett torg i ett utsatt område?

  Vårväderstorget ligger i Biskopsgården, ett riskområde i Göteborg. Efter att torget genomgått en omfattande renovering har Vårväderstorget blivit Sveriges första trygghetscertifierade torg i ett utsatt område. Vad krävs för att göra ett torg till en attraktiv plats och hur möter man utmaningarna?

  Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

  Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal E30”

  16:00 – 16:50 – Skärpta klimatkrav från EU – hur påverkas fastighetsbranschen och boende? Vem ska betala?

  Bygg- och fastighetssektorn står för en stor andel av de svenska klimatutsläppen. Kommande år och decennier måste utsläppen minska kraftigt om målsättningarna ska nås – och om vi ska klara de nya hårda EU-kraven. Många menar att politiken behöver gå in med stödåtgärder. Hur ska de i så fall se ut?

  Arrangör: Bostadspolitik.se, Besqab, Coreco, HSB, Fastighetsägarna, Magnolia Bostad, SBAB, Wallenstam

  Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby, ”Spegelsalen”

  Onsdag 26 juni

  10:00:10:45 – Vilken finanspolitik behöver svenskt bostadsbyggande?

  Stiltjen på bostadsmarknaden påverkar företagens möjligheter att rekrytera. Tvärniten i bostadsbyggandet sätter käppar i hjulet på tillväxtregioner och gör det ännu svårare för människor att hitta lämpliga bostäder. När räntan steg föll bostadsbyggandet i Sverige.

  Arrangör: Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Handelskammaren i Jönköpings län, Östsvenska Handelskammaren

  Plats: Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16, ”Tält i trädgård”

  13:00 – 14:00 – Kommuner som nyckel för hållbar byggsektor

  Kommunerna kan vara en nyckel i att göra en ny hållbar byggsektor både möjlig och lönsam för företagen. Vägen dit ligger i inköp som fokuserar på innovationsförmåga, kompetens och samarbete. Hur nyttjar vi bäst upphandlingsprocessen för att åstadkomma samarbeten för ett hållbart byggande?

  Arrangör: Stockholms stad

  Plats: Donnersgatan 6, ”Samhällsbyggararenan i Almedalen”

  Torsdag 27 juni

  09:30 – 10:00 – Hur kan beställarkrav ställas för att främja byggsektorns hållbara omställning?

  Marknadskrav är en central faktor i sektorns omställning. Höga, tydliga och långsiktiga ambitioner hos beställarna ger förutsättningar för materialleverantörer att utveckla nya produkter och lösningar. Hur ska kraven ställas för att driva på den hållbara utvecklingen ur ett livscykelperspektiv?

  Arrangör: Byggmaterialindustrierna

  Plats: Donnersgatan 6, ”Samhällsbyggararenan i Almedalen”

  10:00 – 10:45 – Hur grön är din stad – hur kan träd klimatsäkra städer och bidra till folkhälsan?

  Varmare och blötare klimat innebär risker för biologisk mångfald och människors hälsa. Både klimatanpassning och ohälsa är kopplat till höga kostnader för samhället och individen, men med rätt åtgärder kan vi investera idag för att slippa kostnader och ohälsa imorgon.

  Arrangör: Ekologigruppen, Trädkontoret

  Plats: Klockgränd 4, ”Arenan Stadsutvecklingsdagarna”

  14:30 – 15:30 – Hur skalar vi upp den cirkulära byggprocessen och industrialiserar återbruket i branschen?

  99% av bebyggelsen är byggd och flera hävdar att vi har de kvadratmeter som vi behöver även om de används på fel sätt. Planerings- och byggprocessen utgår dock i mångt och mycket från en linjär nyproduktion, hur svänger vi om till en cirkulär process som utgår från befintliga och minskar rivandet?

  Arrangör: Sustainable Innovation, Klimatarena Stockholm, Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30), Hållbart Stockholm 30 (HS30), Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖBKN), Husbyggnadsvaror (HBV)

  Plats: fartyg, Teaterskeppet, ”Teatersalongen”

  Fredag 28 juni

  08:45 – 09:30 – Sätt fart på tillväxten – bygg mer i attraktiva lägen

  Hur underlättas bostadsbyggandet? Driver otydligheter i lagstiftning och oklarheter i prioriteringar växande processtider? Vad innebär kompetensbristen i branschen? Krävs ny spjutspetskompetens för det komplexa samhällsbyggandet? Vad gör politiken för att skapa tillväxt och effektivisera byggandet?

  Arrangör: JM, Skanska, Riksbyggen, Besqab, K-fastigheter, (aktörerna inom ramen för Bygg i Tid)

  Plats: Rostockergränd 4, ”Skanskas trädgård”

  09:00 – 09:30 – Vilka var snackisarna, trenderna och bäst med Almedalsveckan 2024?

  Hur har Almedalsveckan 2024 varit? Vilka spaningar och trender kan vi identifiera och på vilket sätt bidrar veckan till samhällsutvecklingen?

  Arrangör: Svefa, Fråga Lou, Värderingsdata, Set Up

  Plats: Adelsgatan 25, ”Svefas Gård & Fastighetshubben”

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan