Han räddar tegel från deponidöden

CIRKULARITET Tegel har historiskt använts som ett cirkulärt material men idag hamnar det oftast på deponier vid rivningar. Nu har företaget Brukspecialisten dragit igång sin storskaliga återvinningsanläggning utanför Falkenberg med ambitionen att ändra på detta.

Han räddar tegel från deponidöden
Foto: Adobe Stock och Bruksspecialisten

–Tegel har historiskt alltid använts cirkulärt, det vill säga att man har rivit gamla tegelbyggnader, rensat dem från murbruk och byggt upp nya byggnader, säger Jacob Steen.

Han är vd på Brukspecialisten som under sommaren startat upp en storskalig återbruksproduktion av tegel. I samband med detta har de även lanserat konceptet Grönt Murverk, som garanterar att deras tegelfasader ska kunna nedmonteras och återbrukas i framtiden.

Hur har satsningen tagit emot?

–Jätteväl, vi märker ett stort intresse, dels från många som har planerade rivningar med tegel och dels från de som ska bygga nytt.

Jacob Steen påpekar att en återbrukad tegelsten är en konsekvens av att den klarar av att rivas, vilket i sin tur kräver att stenen från början har bra kvalitet och är murad på ett sätt som möjliggör rivning, där det är möjligt att separera murbruket utan att stenen går sönder.

–Vi försöker visa ett bredare perspektiv och sprida kunskap om detta, säger han.

Anläggning för test och rensning

Brukspecialisten har jobbat med återbruket under flera år men det var först när de fick tag på en bra tomt utanför Falkenberg som verksamheten skalades upp. Under sommaren har de byggt upp produktionstestningar i den nya anläggningen där de tar emot stenar för både test och rensning.

–Vi testar all sten innan den kommer till oss samt utför produktionskontroller så att den återbrukade stenen uppfyller gällande CE-krav och att vi även kan ge ut frostskyddsgaranti. Med detta får vi även bra ursprungsmärkning på produkten och dess historia, vi vet varifrån stenen en gång murats upp och i vilken typ av byggnad, berättar Jacob Steen.

Produktionslinjen är anpassad för att kunna skalas beroende på hur mycket material som Brukspecialisten får in framöver.

Vad är era största utmaningar just nu?

–Att det sprids kunskap inför rivningar. Det finns en tradition med att sådant här material läggs på deponier, avfallsbranschen är ju väldigt linjär. Fler större aktörer behöver se att man kan förhindra det.

Enligt Jacob Steen har de fått lite draghjälp av den nya lagstiftningen med tvingande krav för sortering av vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall som trädde i kraft i augusti.

–Lagstiftningen har lyft upp frågan på bordet även om man inte fullt ut vet vad det innebär ännu, säger han.

Vad tror du krävs för att fler ska våga satsa på storskalig återvinning av byggmaterial?

– Det måste bli dyrare att göra fel, och bättre och billigare för de som river att ta rätt beslut så att tegel återbrukas istället för att försvinna bort som avfall. Det finns fortfarande en diskussion om prisbilder mellan återbruk och avfall, den måste släckas från myndigheter eller kommuners sida.

Jacob Steen har jobbat med tegel i många år. När han får frågan om han har någon favorittegelbyggnad åker han iväg till Italien en stund.

–I de äldre delarna nere i Rom finns det byggnader där tegelstenarna är flera tusen år gamla. Det är ju ett tydligt tecken på att detta är ett byggmaterial som kommer att klara av att bli cirkulärt, avslutar han.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan