Här är de nya arbetsmiljöreglerna: ”Det ska vara lättare att göra rätt”

ARBETSMILJÖ Snart träder de nya arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsprojekt i kraft. Hållbart Samhällsbyggande har pratat med Agneta Axelsson, sakhandläggare på Arbetsmiljöverket, som förklarar de nya bestämmelserna.

Här är de nya arbetsmiljöreglerna: ”Det ska vara lättare att göra rätt”
Foto: Adobe stock.

Från och med den 1 januari 2025 träder nya föreskrifter i kraft för att förbättra säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker inom bygg- och anläggningsprojekt. De nya reglerna syftar till att tydliggöra roller, ansvar och uppgifter för olika aktörer såsom byggherrar och projektörer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Vårt huvudmål är att så tidigt som möjligt förhindra att det uppstår arbetsmiljörisker i byggprojekten. Den nya föreskriften klargör ansvarsområden och uppgifter för dessa aktörer på ett mer tydligt sätt. Det är viktigt att redan i planeringsfasen överväga arbetsmiljörisker för både de som ska bygga och de som senare kommer att arbeta i fastigheten. Det är något som kan hanteras mer effektivt redan vid ritbordet, säger Agneta Axelsson, sakhandläggare för föreskriften på Arbetsmiljöverket.

  Vidare berättar hon att det även finns bestämmelser som rör den övergripande organiseringen, och hur byggherren ska skapa en arbetsmiljö som främjar en säker och hälsosam arbetsplats.

  Särskild vikt har lagts vid att göra de nya reglerna lättare att förstå, berättar Agneta Axelsson.

  – Dagens föreskrift (AFS 1999:3) är mer än 24 år gammal och kan vara svår att läsa och förstå. Den innehåller uttryck som till exempel ”den som låter utföra ska särskilt uppmärksamma” – vilket kanske inte är helt tydligt i betydelsen. Med hjälp av klarspråkskompetens har vi tydliggjort och förklarat dessa formuleringar, säger hon.

  Agneta Axelsson menar att om byggherren tar ett större ansvar för att välja projektörer och byggarbetsmiljösamordnare med fokus på arbetsmiljön, kan det leda till säkrare byggprojekt på lång sikt.

  – Detta kan också bidra till att förbättra kvalitetsaspekterna och minska förekomsten av den olyckliga utbredningen av arbetslivskriminalitet som tyvärr blivit alltför vanlig inom dagens bygg- och anläggningssektor. Det ska vara lättare att göra rätt så att ingen blir sjuk, skadas eller dör på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser, avslutar hon.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan