Här är fördelarna med det nya trädkonceptet

Träd Nu testar Kristianstadsbyggen det nya konceptet trädpool. Genom att placera träd i flyttbara ställningar i en trädpark, hoppas bostadsbolaget vinna fördelar för både miljö, ekonomi och stadsplanering.

Här är fördelarna med det nya trädkonceptet
Patrik Jogby och Carolina Aouseus från Kristianstadsbyggen framför en mobil trädinstallation.

I det pågående nyproduktionsprojektet Östermalms Park i centrala Kristianstad har AB Kristianstadsbyggen, ABK, köpt in 20 träd till en trädpool. Genom att köpa in träden innan projektet är färdigt tros man vinna flera fördelar. Även om träddepån behöver skötsel och vattning så uppskattas den totala kostnaden bli mindre om man köper in mindre träd och låter dem stå på tillväxt än om större träd skulle köpas in och planteras ut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – I trädpoolen får träden växa till sig och anpassa sig till den miljö där det sedan ska leva. Under tiden bidrar de dessutom med skugga och rening av luft samt hjälper till att dämpa buller, producera syre och minska vind, säger Carolina Aouseus, samordnare för utemiljö på ABK, i en kommentar.

  Träden placeras i flyttbara ställningar i en trädpark, vilket gör det möjligt att flytta dem senare om det behövs.

  – Det här konceptet öppnar nya möjligheter. Trädens tillväxt är inte bara en ekonomisk investering. Vi sätter också fokus på vikten av träd i stadsmiljön, att de gynnar den biologiska mångfalden och ökar grönskan i vår utemiljö. Det är ett nytt sätt att planera och hantera våra träd, säger Carolina Aouseus

  De inköpta träden är av många olika arter, vilket främjar biologisk mångfald och minskar risken för att sjukdomar eller skadedjur i framtiden skulle kunna påverka hela beståndet.

  – Trädpoolen är ett pilotprojekt som vi hoppas kunna vidareutveckla och göra på fler platser framöver. Enligt leverantören är vi det första bostadsbolaget i landet som testar detta, så det är spännande, säger Patrik Jogby, byggprojektledare på ABK.

  Kristianstadsbyggen överväger också möjligheten att placera delar av trädpoolen på befintliga bostadsgårdar.

  – De mobila träden skulle kunna placeras ut i ett bostadsområde på test för att undersöka behov och placering ihop med de boende, avslutar Carolina Aouseus.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan