Här är frågorna Holmestig vill ta upp på klimatmötet

Klimatmötet: Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna, vill lyfta flera frågor vid regeringens nationella klimatmöte. Bland annat återbruk, energieffektivisering och eltillförsel.

Här är frågorna Holmestig vill ta upp på klimatmötet
Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige.

I juni arrangerar regeringen sitt mycket omtalade nationella klimatmöte, där representanter från näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och forskare kommer att delta. Bland de inbjudna deltagarna finns Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna, som har flera frågor han önskar lyfta under mötet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– En av frågorna jag vill ha upp på bordet är tillförsel av fossilfri energi. För fastighetsbranschen är det viktigt att det finns tillräckligt med el för att täcka fastigheternas behov. Men vi kommer även att se en snabb elektrifiering, vilket innebär ökande krav på laddstolpar för elbilsladdning. Då är det viktigt att få en snabb utbyggnad av energislag som kan leverera på kort sikt, som vindkraft och solel, säger Anders Holmestig till Hållbart Samhällsbyggande.

När det gäller solel framhåller han vikten av reformer som kan underlätta en ännu bredare täckning av solceller på takytorna.

– Gränsen för när skatt börjar tas ut på egenproducerade el har höjts, men vi anser att det bör vara nollskatt eftersom man avlastar elnätet när man producerar el för eget bruk, säger Anders Holmestig.

Han anser också att det bör underlättas att överföra el mellan egna fastigheter – detta för att underlätta energiflödet.

Tydligare incitament för energieffektivisering

Anders Holmestig uttrycker en grundläggande positiv inställning till att energieffektivisering främjas på EU-nivå. Samtidigt känner han en viss oro för överdriven detaljstyrning.

– Energieffektiviseringskrav drivs nu främst på av EU i form av krav i det uppdaterade energiprestandadirektivet, EPBD. Det är bra men samtidigt får vi inte hamna i detaljstyrning utan här behöver målsättningarna ses över och incitamenteten för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder stärkas, säger han.

En femte och sista fråga som Anders Holmestig kommer att ta upp är regleringen av återbruk i fastigheter.

– Det finns regler som hindrar ökat återbruk i fastigheter som regeringen behöver se över. I hyreslagstiftningen försvåras återbruk bland annat av att ett återvunnet kök värderas lägre än ett nytt, avslutar han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan