Här är initiativ som utvecklar det hållbara träbyggandet

MATERIAL Allt fler byggentreprenörer har insett fördelarna med att projektera och bygga med limträ. Flera av dem driver också utvecklingen av nya arbetssätt lösningar. Här är några exempel.

Här är initiativ som utvecklar det hållbara träbyggandet
Foto: Martinsons Byggsystem AB

Byggentreprenörer spelar en nyckelroll när Sverige ställer om till ett mer hållbart byggande genom att involvera landets limträproducenter i sina projekt. Det konstaterar Johan Fröbel, chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – I en tid när byggbranschen står inför stora utmaningar som rör hållbarhet, cirkularitet, effektivitet och lönsamhet, är de svenska limträproducenterna väl rustade. Genom stärkta band med entreprenörerna driver de tillsammans fram innovativa lösningar som är till godo för hela byggsektorn, säger han.

  Svenskt Trä framhäver Martinsons Byggsystem AB i Uppsala som en betydande aktör inom träbyggande. Bolaget har spelat en viktig roll i utvecklingen av träbyggande genom att flitigt använda sina stomsystem i limträ och KL-trä i olika projekt.

  För ByggDialog har det varit en framgångsfaktor att tidigt involvera hela leverantörskedjan i sina projekt Inte minst för att få ta del av den kunskap som behövs för att lösa olika utmaningar.

  – Vi vill ha med oss erfarenheten tidigt i projekten och i arbetet med Kvarngärdesskolan har vi lärt oss mycket i samarbetet med Martinsons Byggsystem, bland annat kring akustik, brand och fukthantering. Tillsammans hjälper vi varandra att utveckla träbranschen framåt vilket krävs för en mer hållbar byggprocess, säger Daniel Granath, projektchef på ByggDialog.

  För att säkerställa tillgången på högkvalitativa skogsplantor har skogsägarföreningen Södra investerat i ett nytt fryslager utanför Falkenberg, färdigställt hösten 2023. Lagerbyggnaden, som sträcker sig över 7 600 kvadratmeter, har kapacitet för 40 miljoner tall- och granplantor. Genom att förvara dem i subnollgrader stärks och vitaliseras plantorna, redo för utplantering under våren. Fryslagrets packhall har konstruerats med en stomme i limträ från Moelven Töreboda AB, i nära samarbete med byggentreprenören MTA Bygg & Anläggning AB.

  – Vi involverade Moelven Töreboda redan i ett tidigt skede av projekteringen i syfte att främja ett effektivt genomförande av byggnationen. Det resulterade i ett givande samarbete där vi fick möjlighet att fördjupa vår byggtekniska kompetens kring träbyggande. Det innebar bland annat att vi med vägledning av Moelven Törebodas montörer kunde montera trästommen i egen regi, säger Daniel Numell, platschef på MTA Bygg & Anläggning.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan