Siffrorna som kan bli måttstock när husbranschen klimatdeklarerar

Klimatneutral Det går att bygga flerbostadshus i trä som över tid blir klimatneutrala och åtgärderna för att klimatbanta är ganska enkla, enligt en ny rapport. Den nya trähusrapportens resultat har potential att bli måttstock i branschen som väntar på gränsvärden för klimatdeklarationer.

Siffrorna som kan bli måttstock när husbranschen klimatdeklarerar
Segeparksgatan i Malmö, är ett av trähusprojekten som är med i rapporten. Foto: Lindbäcks bygg

Klimatdeklarationer för nya byggnader ska införas nästa år för att jaga på bygg-och fastighetsbranschen att ställa om. Men bristen på gränsvärden har fått kritik från flera remissinstanser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Därför tror Anna Pantze, miljöspecialist på Tyréns, att resultaten från rapporten Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadhus i trä, som gjorts på uppdrag av Träcentrum Norr, kan få betydelse som informell måttstock för branschen.

  Outnyttjad potential att banta trähus

  Hustillverkarna på betongsidan har blåslampan på sig att klimatbanta. Då flerfamiljehus i trä redan från början har betydligt lägre klimatpåverkan än traditionella konstruktionslösningar i stål och betong.

  Fakta

  Checklista för att minska klimatavtrycket

  Här är listan över byggmaterial som bidrog till klimatpåverkan i samtliga flerbostadshus i trä. Titta närmare på vilka produkter av dessa som går att ersätta med likvärdiga eller återbrukade, som har lägre klimatavtryck.
  • Gips
  • Isolering
  • Badrumspoddar
  • Betong
  • Fönster och dörrar
  • Tegel
  • Bruk
  • Stål

  Anna Pantze framhåller att det nya med den här studien är att den visat att det finns en outnyttjad potential att klimatbanta även konstruktionslösningar i trä.

  – Trähusleverantörerna har lite levt på att deras hus generellt har lägre klimatpåverkan och därför inte jobbat med besparingspotentialerna fullt ut, säger Anna Pantze.

  Valet av byggmaterial gör stor skillnad

  Tre volymhus och ett planelementhus från tillverkarna Lindbäcks bygg och Derome husproduktion har satts under luppen.

  De fyra visade sig ha relativt låg klimatpåverkan redan från start, 126-189 kg CO2/m2 BTA. Rapporten gör det möjligt att jämföra klimatpåverkan mellan olika byggtekniker och lyfter också tydligt fram att valet av byggmaterial gör stora skillnad.

  – Det är ett benchmark för hur lågt klimatavtryck bostäder i trä ger redan i dag. Branschen kan nå ännu lägre om de börjar jobba med optimeringar, rätt fasadmaterial, isolering och se över badrumspoddarna, säger Anna Pantze.

  Källa: Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä (LTU/Tyréns)

  Badrumspoddarna är ”hotspots”

  Badrumspoddar är prefabricerade badrum i lådor och används i tre av de fyra projekten, som analyserades i rapporten. Något Lindbäcks bygg anser är både effektivt och säkert och planerar att fortsätta använda sig av, enligt hållbarhetsansvarig Annica Lindbäck.

  Hållbarhetsansvarig Annica Lindbäck. Foto: Pressbild

  – När produktspecifika miljödeklarationer kan ersätta de generiska i beräkningarna förväntar vi en sänkning av poddarnas klimatpåverkan. Poddarna har stora fördelar inte bara för vårt byggsystem utan även som ett mycket bra tätskikt under användningsskedet av byggnaden. Därför kommer vi även fortsättningsvis använda oss av den typen av badrum. Reparationer efter vattenskador orsakar stora kostnader både ekonomiskt och miljömässigt, säger Annica Lindbäck, som tycker att analysen gav insikter om vilka områden som är viktigt att fokusera på framöver.

  Anna Pantze tycker att det är viktigt att analysen identifierat sådana hotspots. Genom att välja specifika leverantörer med lågt klimatavtryck för sitt byggmaterial samt bygga upp badrummen på ett mer traditionellt sätt går det nästan halvera klimatpåverkan, visar rapporten.

  Nära noll på sikt

  Klimatoptimerade trähus kan i princip komma ner till nära noll-utsläpp på 50 år sikt, inräknat den långsiktiga kolinlagringen, tillägger Anna Pantze. Analyserna visar att det biogena kolinnehållet i volymhusen motsvarar 75-86 procent av deras klimatpåverkan från material och byggskede.

  Och med rätt val av leverantörer och rätt materialval när det gäller gips, isolering, armering och betong kan man reducera ytterligare 30 procent och med det närma sig nollpunkten: klimatneutrala hus.

  Och när hustillverkarna ska offentliggöra sin klimatdeklaration så vill man väl helst inte ligga sämre till än det här?

  – Nej, det tänker jag också. Varken om man bygger trähus eller betonghus. Det här ger ju också andra byggmaterialtillverkare något att sikta mot. Det är ju ett statement om att hit kan vi komma, i alla fall med träbyggnader, säger Anna Pantze.

  Diagram biogent kol

  Deromes hus klimatneutralt

  Deromes planelementhus i sju våningar, med fasad av limträpanel och betongplatta på mark, har i jämförelsen lägst klimatavtryck. Huset har så pass låga utsläpp under byggfasen att det över tid kan klassas som klimatneutralt.

  Anna Pantze konstaterar att möjligheten att klimatbanta Deromes planelementhus är begränsat eftersom badrummet redan byggs med traditionella metoder, men att byta mot mer klimatsmarta leverantörer lönar sig.

  Fakta

  Här är byggvalen som väger tungt i beräkningarna

  Planelementhuset beräknas ha lägst klimatpåverkan per kvadratmeter bruttoarea (BTA). Här är byggvalen som väger tungt i beräkningarna:
  • Byggnaden har fler våningar i trä som delar på grundläggningen av betong
  • Bygganden har också större rum, vilket gör att det behövs färre gipsskivor till väggar. Gips står för en hög andel av klimatpåverkan inom bygg.
  • Planelementhuset har inglasade balkonger. Dessa räknas till skillnad från öppna balkonger in i byggnadens BTA och därmed gynnas hus med inglasade balkonger vid  beräkning av klimatpåverkan.
  • Om de inglasade balkongernas yta exkluderas vid beräkningen skulle klimatpåverkan för byggskedet öka med 14 procent. Då utplånas en stor del av skillnaden i klimatpåverkan mellan volymhusen och planelementhuset.

  Ett av husen potentiellt en kolsänka

  Resultaten av analysen visade att planelementhuset har potential att utgöra en kolsänka. Inbundet biogent kol överskrider utsläppen koldioxid under byggskedet.

  Läs rapporten här

  Fotnot: Beräkningar är gjorde på de byggprodukter och delar som antogs omfattas av kommande klimatdeklaration.

  ¨

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan