Här är Sveriges 23 pionjärstäder – ska signera klimatkontrakt

Klimat Tidigare har nio svenska städer agerat draglok i klimatomställningen. Nu är det klart att ytterligare fjorton satsar på att skriva klimatkontrakt och bli klimatneutrala 2030.

Här är Sveriges 23 pionjärstäder – ska signera klimatkontrakt
Foto: Adobe Stock

I Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 har hittills nio pionjärstäder ingått, Enköping, Järfälla, Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Mer om Viable Cities klimatkontrakt

  • Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram samordnat av KTH inriktat på klimatneutrala och hållbara städer.
  • Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Det får stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och ska bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
  • Inom programmet samarbetar 23 städer och fyra myndigheter i satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 för att snabba på klimatomställningen.
Källa: Viable Cities

Nu hakar ytterligare fjorton svenska städer på för att tillsammans inom innovationsprogrammet Viable Cities jobba hårt för att bli hållbara och klimatneutrala.

Nästan halva Sverige involveras

De totalt 23 städerna representerar 40 procent av landets befolkning. Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställningen i städer, programmet har en budget på 200 miljoner kronor.

Olga Kordas, programchef Viable Cities, betonar att kraftsamlingen från fler städer betyder mycket framåt.

– Många av de här städerna har redan kommit imponerande långt i klimatomställningen. Nu måste vi utveckla nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger Olga Kordas i ett pressmeddelande.

14 nya städer mot klimatneutralitet

I det här andra steget ansluter Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro och Östersund.

Under hösten är tanken att alla 23 anslutna städer ska delta i arbetet med Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen.

Ska signera klimatkontrakt

Klimatkontrakten som delvis är individuella revideras årligen. De anslutna städerna kommer redan 8 december att signera ett reviderat Klimatkontrakt 2030. För de så kallade våg 2-städerna finns möjlighet att istället skriva under en avsiktsförklaring om att signera klimatkontraktet nästa år, uppger Viable Cities.

Tar fram klimatinvesteringsplan

Nacka kommun har genom programmet fått medel till att etablera ett innovationsteam som driver den hållbara utvecklingen framåt. Kopplat till klimatkontraktet ska kommunen också implementera en klimatinvesteringsplan för att realisera sina åtaganden.

Viable Cities kopplas även till utvecklingen av nya stadsdelen Centrala Nacka, där naturen ska få ta plats i det urbana, enligt kommunens nylanserade koncept ”naturban”.

Mats Gerdau. Foto Nacka kommun

– Nacka har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet. Det finns en stark och gemensam vilja i kommunen att aktivt arbeta för att minska klimatutsläppen och öka vår innovationsförmåga. Viable Cities ger oss en chans att tillsammans förstärka omställningsarbetet för ett klimatneutralt Nacka 2030, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i ett uttalande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan