Här är Sveriges första Svanenmärkta renovering

CERTIFIERING Ronnebys kommunala bostadsbolag valde att renovera Flygarbostäderna från 1950-talet i stället för att riva dem, vilket resulterade i besparingar både för miljön och ekonomin. Dessutom är de först i Sverige med att klara Svanens krav för renovering.

Här är Sveriges första Svanenmärkta renovering
I köket har de typiska lutande skåpen bevarats liksom fönsterbrädorna. Foto: Svanen.

Ronnebyhus har sparat 15 miljoner kronor genom att renovera i stället för att riva och bygga nytt. Dessutom har den historiska charmen från 1950-talets design bevarats på köksskåp, garderober, fönster och entrépartier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Vi har återbrukat så mycket som möjligt och ansträngt oss för att hitta Svanenmärkt material. Det var en utmaning för många underleverantörer, men det har bidragit till att de bytt till miljömässigt bättre produkter. Genom att renovera i stället för att riva och bygga nytt så blev det fler lägenheter, mindre miljöpåverkan, och inte minst lägre månadshyra för de boende säger Martin Lindström, fastighetsförvaltare på Ronnebyhus, i en kommentar.

  Enligt beräkningar från bostadsbolaget, skulle det kosta 2,2 miljoner kronor per lägenhet att bygga nytt. Men i projektet uppgår kostnaden endast till 1,4 miljoner kronor per lägenhet.

  27 lägenheter kunde alltså renoveras för samma belopp som det hade kostat att bygga 18 nya lägenheter.

  Kirsikka Englund, rådgivare på Miljömärkning Sverige och Martin Lindström, tf fastighetschef Ronnebyhus. Foto: Svanen.

  Kirsikka Englund är rådgivare på Miljömärkning Sverige och har varit involverad i projektet från starten.

  – Ronnebyhus skickade in en ansökan om att renovera enligt våra krav. Jag har sedan dess deltagit i möten, granskat dokumentation, och besvarat frågor. Dessutom har jag utfört platsbesök för att kontrollera deras rutiner och ta stickprov på material. Samarbetet har varit mycket framgångsrikt, säger hon till Hållbart Samhällsbyggande.

  Stora klimatbesparingar

  Renoveringen har både sparat pengar och skyddat miljön genom att bevara husets stomme, fasad och renovera fönstren.

  – Vi har i alla led, från planering till färdig produkt, fått en djupare förståelse för de bakomliggande processerna och vikten av rätt materialval. Vi har behövt tänka utanför boxen för att nå största möjliga miljönytta till rätt peng, säger Martin Niemann, projektchef på Peab.

  Enligt Peabs beräkningar har projektet lyckats undvika en klimatpåverkan på 660 ton koldioxid. För att illustrera denna besparing jämför Peab den med gipsskivor. 660 ton koldioxid motsvarar nästan 3 000 ton gipsskivor. Om dessa gipsskivor skulle staplas på varandra, skulle höjden vara lika med totalhöjden av 10 Turning Torso-byggnader i Malmö.

  Illustration: Svanen.

  – Det är bråttom att minska utsläppen av växthusgaser för att nå klimatmål. Vi måste bli bättre på att ta vara på våra resurser för att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Det här projektet är ett mycket bra exempel på återanvändning av byggprodukter och material. Vi gratulerar Ronnebyhus och Peab till att de är först med att klara Svanens krav för renovering, avslutar Kirsikka Englund.

  Fakta

  Svanens krav för renovering

  • Inventering innan renoveringen så att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall omhändertas korrekt.
  • Låg energianvändning efter renovering.
  • God innemiljö genom krav på fuktsäkerhet, luftkvalitet och radon.
  • Byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav som säkrar låga emissioner av farliga kemikalier.
  • Främjar återbruk av byggprodukter och material.
  • En materialloggbok för att säkerställa spårbarhet.
  • En kontrollerad byggprocess.

  Källa: Svanen.se

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan