Här ska AI styra energiförsörjningen

ENERGISYSTEM I Tallbohov Electric Village i Järfälla kommun utvecklas lösningar för en flexibel energiförsörjning med hjälp av AI. I en intervju med Hållbart samhällsbyggande berättar projektchef Thomas Norr om projektets lösningar och utmaningar.

Här ska AI styra energiförsörjningen
Taken i Tallbohov Electric Village kommer att täckas av både solpaneler och solhybrider. Det finns även möjligheter att montera solpaneler på huskropparnas fasad framöver. Bild: Strategisk Arkitektur

Projektet Tallbohov Electric Village, som beviljats statligt stöd genom Boverket med närmare 20 miljoner kronor, går ut på att utveckla en metod för flexibel energiförsörjning för de 180 hyresrätter som ska byggas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Med hjälp av Artificiell intelligens (AI) ska det energislag – solenergi, berg-och fjärrvärme samt köpt el, som för stunden ger lägst miljöpåverkan och klimatavtryck väljas. Systemet ska även förutse behovet av lagring och förbrukning av energi enligt fastighetsbolaget Tornet som leder projektet.

Tvilling i Örebro testas

Thomas Norr är projektchef på Tornet. Enligt honom rör det sig inte om några nya produkter för själva energiproduktionen, det som blir en ny lösning är applikationen som de bygger för att kunna styra driften av fastigheten.

– Vi jobbar med traditionell fjärrvärme och el, sen har vi solpaneler, bergvärme och geolagring. Vi sätter ihop alla delar och bygger ett system som styr detta. Det har tagits fram en tvilling där vi kan simulera och se vad som händer genom en annan fastighet i Örebro där vi har alla komponenter på plats. Just nu testas den, målet är att den ska vara färdigtestad och utvecklad till sommaren, berättar han.

Arkitektur som är optimerad för solenergi

Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och bestå av betongstommar och tegelfasader. Arkitekturen är optimerad för att maximera solenergiproduktionen. Taken kommer att täckas av både solpaneler och solhybrider. Det finns även möjligheter att montera solpaneler på huskropparnas fasad framöver.

Om det blir aktuellt beror främst på hur utvecklingen ser ut framöver enligt Thomas Norr.

– Som det är nu räcker taken till för solenergiproduktionen men vi vet inte vad som händer framöver med exempelvis behoven av elbilsladdning. Vi har även förberett för att kunna distribuera ett överskott av el till de närliggande husen genom att lägga ner tomma rör, ifall dagens regelverk ändras och det blir möjligt.

Enligt nuvarande bestämmelser är det inte tillåtet med interna elnät mellan flerbostadshus på samma fastighet, men i den statliga utredningen Moderna tillståndsprocesser för elnät  föreslås förändringar som skulle underlätta för överföring av lokalproducerad el utan krav på koncessionsplikt.

Elöverskottet som produceras i Tallbohov Electrical Villgae kommer att snabblagras i batterier för att kunna kapa effekttoppar och för värmeöverskott används geolagring. Dessutom utreds möjligheterna att lagra energi från solcellerna i form av vätgas.

Hur bedömer ni möjligheterna att lagra energi i form av vätgas att vara?

– Där har vi haft en ganska tuff resa, det som är svårast är riskhanteringen. Vi har jobbat nära Länsstyrelsen och Räddningstjänsten och tagit fram en riskanalys och hoppas på att kunna söka bygglov för vätgaslagringen i slutet av maj, säger Thomas Norr.

Han påpekar att det alltid är extra mycket att ta hänsyn till i pilotprojekt och att de lagt mycket tid på riskanalysen. De har tagit hjälp av Nilsson Energy för vätgaslösningen, som även varit med och hjälpt Vårgårda bostäder med deras pilotprojekt.
– Vi kommer inte ha en off-gridlösning, utan vätgasen är till för långtidslagring av el som ska kunna användas på vintern när solenergiproduktionen går ner, säger han.

Vad är den största utmaningen för er i detta projekt?

– Utmaningen är att ta fram AI-applikationen som kan sköta och optimera fastighetens drift, säger Thomas Norr.

Enligt Tornet kommer markarbetena att inledas under våren och de första 180 lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2023. Totalt planeras för 300 lägenheter i Tallbohov. Själva byggandet kommer utföras av HMB Construction.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan