Här ska mikronät göra ön självförsörjande

ENERGI Vattenfalls eldistribution har nu planer på att låta Arholma i Stockholms skärgård lösgöra sig från det centrala elnätet och i stället bli självförsörjande vid behov.

Här ska mikronät göra ön självförsörjande

Ett mikronät med två separata batterilager och solpaneler skapar ett småskaligt elsystem. Detta elsystem är avsett att förbättra elförsörjningen för Arholmas ungefär 250 invånare genom intelligent hantering av lokal elproduktion och energilagring. Ett kontrollsystem övervakar och reglerar balansen mellan lokal elproduktion, energilagring och elförbrukning samt ser till att alla elsäkerhetskrav uppfylls.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Elstrukturen på Arholma kan vara ansluten till det centrala elnätet på fastlandet eller fungera fristående som ett självförsörjande lokalt energisystem. Vid eventuella strömavbrott på fastlandet aktiveras ö-drift i elsystemet på ön, vilket möjliggör självförsörjning med el under några timmar.

– Syftet med det här forskningsprojektet är att lära oss mer om hur mikronät samverkar med vårt ordinarie elnät och utvärdera om ett mikronät kan användas i större utsträckning för att möta kapacitetsbehoven i elnäten och säkra den lokala elförsörjningen, säger Annika Viklund, Vd Vattenfall Eldistribution AB, i en kommentar.

Roland Brodin (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun, välkomnar initiativet och uttrycker en positiv inställning. Han betonar vikten av en pålitlig elförsörjning, särskilt i skärgården.

– Det är enormt bra att Vattenfall satsar på den här typen av ny teknik, inte minst här i Norrtälje kommun som har en stor glesbygd där stora delar av kommunens invånare bor. Om människor och företag ska kunna bo och verka i till exempel skärgården är en stabil elförsörjning avgörande, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan