Här skapas ett hållbart nattliv i staden

Social hållbarhet Med hjälp av arbetsmodellen Purple Flag har ett antal aktörer i Göteborgs innerstad gemensamt lyckats sänka antalet anmälda brott med 33 procent sedan 2017. Efter de positiva resultaten omförnyas nu Purple Flag-certifieringarna för stadsdelarna Fredstan, Nordstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan.

Här skapas ett hållbart nattliv i staden
Sofie Lindström, processledare för Purple Flag på Innerstaden Göteborg.

Purple Flag är en arbetsmodell som syftar till att utveckla den så kallade kvällsekonomin i stadskärnor. Modellen kommer ursprungligen från England men används i dag i ett 20-tal orter i Sverige. I Göteborg, där modellen använts sedan 2017, har polisen nyligen räknat ut att antalet anmälda brott minskat med 33 procent i de Purple Flag-certifierade stadsdelarna sedan arbetet startade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Purple Flag är en modell för att utveckla kvällsekonomi i städer. Man kan se det som ett verktyg för att skapa en socialt hållbar kvällsekonomi, eller hållbara kvällsupplevelser, säger Sofie Lindström, processledare för Purple Flag på Innerstaden Göteborg.

Fem fokusområden

Purple Flag-modellen fokuserar på fem huvudområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och samverkan. Samverkan drivs i Göteborg mellan kommunen, socialförvaltningen Trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret och Polisen tillsammans med privata fastighetsägare. Arbetet drivs genom så kallade samverkansavtal för att nå ett antal uppsatta mål.

Göteborgs arbete med Purple Flag-modellen innebär bland mycket annat kvällsvandringar tillsammans med alla aktörer i projektet och kontinuerliga möten mellan aktörerna för att tidigt kunna identifiera problem och brister. Man har investerat i utökad belysning, patrullerande ordningsvakter och sociala insatser riktade mot ungdomar. Man erbjuder också och attraktiva etableringar för kvällsöppna aktiviteter.

Certifieringen ägs i Sverige av branschorganisationen Svenska Stadskärnor, som är branschorganisationen för alla aktörer som arbetar med stadsutveckling.

– Svenska Stadskärnor tog Purple Flag och formade om modellen så att den skulle fungera i Svenska städer. I England finns ett helt annat uteliv där folk går till puben till vardags i mycket större utsträckning än i Sverige, säger Sofie Lindström.

Skillnad mellan stad och storstad

Sofie Lindström berättar att Purple Flag-arbetet i Göteborg också skiljer sig en del från övrigt Purple Flag-arbete i Sverige.

– Göteborg är en storstad och vi arbetar i fyra ganska stora angränsande stadsområden vilket gör hanteringen lite mer komplex än i de mindre städer modellen används i. I en mindre stad är det lättare att hitta specifika åtgärder som till exempel att belysa ett träd eller att jobba specifikt med ett torg.

Sträcker sig till slutet av 2024

Att arbetet sker i fyra angränsande områden i Göteborg beror på att man ganska snart insåg att de problem som man löste i ett område i slutändan bara flyttade vidare till angränsande områden.

– Från början ville man arbeta enskilt med Nordstan där det var stökigt. Men vi insåg snabbt att om vi börjar arbeta med Nordstan så måste vi också arbeta med de kringliggande områdena. Så fort man börjar arbeta aktivt mot exempelvis kriminalitet på en plats så förflyttar sig kriminaliteten vidare till nästa område. Därför valde man att ta ett samlat grepp.

Finns det inte en risk att problemen flyttar sig vidare utanför de nämnda fyra områdena då?

– Jo, visst är det så att vi ser ett slags vattensängseffekt. När vi trycker ner problemen på ett ställe så trycker problemen upp någon annanstans. Här får man vara extra vaksam på de platser som kan få problematiken till sig.

De nya Purple Flag-certifieringarna för Fredstan, Nordstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan sträcker sig fram till november år 2024.

– Det är också fram till dess vi tecknat samverkansavtal mellan alla berörda parter, säger Sofie Lindström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan