Här skapas jobben i samband med industrins gröna satsningar

Arbetstillfällen Industrins gröna initiativ förväntas skapa närmare 50 000 nya jobb, med vissa branscher som sticker ut mer än andra när det gäller nyanställningar.

Här skapas jobben i samband med industrins gröna satsningar
Bilindustrins planerade investeringar i elbilsproduktion förväntas kunna skapa nästan 9 000 nya arbetstillfällen.

– Uppskattningen måste ändå ses som en underskattning. Här räknas alltså inte de ytterligare jobb som skulle kunna skapas av fler investeringar i grön omställning i Sverige, som exempelvis i utvinning av kritiska mineral, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall, i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Enligt beräkningar förväntas planerade gröna omställningsåtgärder inom batteritillverkning ge upphov till över 28 000 nya jobb. Inom gruvindustrin förväntas liknande åtgärder skapa nästan 12 000 nya jobb. Dessutom beräknas bilindustrins planerade satsningar på elbilsproduktion kunna generera närmare 9 000 nya jobb.

  Med hjälp av input/output-analys (I/O) kan en mer rättvisande bild av industrins jobbskapande och det totala antalet jobb i Sverige som påverkas av internationell konkurrens framställas. Analysen avslöjar särskilt den starka kopplingen mellan produktionen av varor och tjänster. Nästan 40 procent av det totala värdet som näringslivet skapar i Sverige är resultatet av efterfrågan på företagens exportprodukter.

  – En av de viktigaste slutsatserna vi kan dra ur den här analysen är industrins stora betydelse som jobbskapare, även för en mycket stor del av det som klassas som tjänstejobb, säger Mats Kinnwall.

  De aktuella siffrorna framkom nyligen i en rapport från Industriekonomerna, en sammanslutning av ekonomer från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna. Denna grupp producerar årligen en uppdaterad input/output-rapport (I/O-rapport).

  Rapporten fortsätter med att påvisa att industrin sammanlagt sysselsätter omkring 800 000 personer, både direkt och indirekt. Dessutom skapas ytterligare 1,1 jobb för varje direkt industritjänst, vilket ger en sysselsättningsmultiplikator på 2,1. Rapporten betonar också att andelen av Sveriges BNP som härstammar från industrin har stabiliserats runt 20 procent.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan