Här testborras det för djupgeotermianläggning

GEOTERMISK ENERGI Nu inleder Eon testborrningar i Malmö för att undersöka förutsättningarna för vad som i så fall blir Sveriges första djupgeotermianläggning med direktkoppling till ett fjärrvärmenät.

Här testborras det för djupgeotermianläggning
Under senare år har borrtekniken utvecklats så pass mycket att det numera är både praktiskt och ekonomiskt möjligt att borra de 5-7 kilometer som krävs för att nå värmen. Foto: Adobe Stock

Tekniken djupgeotermi innebär att man borrar flera kilometer djupa hål i marken och utvinner värme från jordens inre.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

FAKTA

Geotermisk energi

  • Geotermisk energi är värme som producerats och transporterats till jordytan genom processer i jordens inre.
  • I områden där värmen ligger nära markytan, till exempel Island, har energin länge använts för att producera fjärrvärme och el men i geologiskt stabila områden, som Sverige, har värmen fått stanna där den är, i urberget.
  • Under senare år har borrtekniken utvecklats så pass mycket att det numera är både praktiskt och ekonomiskt möjligt att borra de 5-7 kilometer som krävs för att nå värmen.
  • Först i världen med att borra för en anläggning för djupgeotermisk värme, med liknande förutsättningar som i Malmö, var St1 i ett projekt i Espoo, Finland. Den anläggningen beräknas tas i drift senare i år.
Källa: Eon

Nu påbörjar Eon testborrningar för att undersöka möjligheten att använda tekniken i Malmö. Om testerna ger bra resultat kommer energiföretaget att inleda bygget av vad som i så fall blir Sveriges första djupgeotermianläggning med direktkoppling till ett fjärrvärmenät.

– Vårt mål är att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Därför är det viktigt att hitta nya tekniker som kan trygga en förnybar produktion på lång sikt. Djupgeotermi är en resurseffektiv, bullerfri och yteffektiv energilösning för framtidens urbana energisystem. Vi har stora förhoppningar om att detta är en av de bästa lösningarna för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, säger Marc Hoffmann, vd Eon Sverige i en kommentar.

Vill frigöra fossila bränslen till fordonsflottan

Om allt går som planerat beräknas anläggningen stå klar 2022 och totalt hoppas Eon kunna bygga fem djupgeotermianläggningar i Malmö fram till år 2028, var och en med en installerad effekt på 50 MW.

Enligt Eon är målet att värmen ska ersätta biobränsle och biogas så att dessa frigörs till att ersätta fossila bränslen inom andra områden, som till exempel fordonsbränsle.

Projektet är ett samarbete mellan E.ON, Energimyndigheten, Malmö stad, Sveriges geologiska undersökning (SGU), St1, Länsstyrelsen Skåne och Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan