Högre kvalitet gav lägre hyra

HÅLLBART BYGGANDE För att kunna kombinera hållbarhet och kvalitet med lägre hyror behöver fler ta hänsyn till hållbarheten även i den ekonomiska kalkylen. Det menar forskarna och författarna till rapporten Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande.

Högre kvalitet gav lägre hyra
Viskaforshem Foto: Åke Eson Lindman

I studien, som har finansierats av Boinstitutet och Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) vid Chalmers, har Viskaforsmodellen studerats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

FAKTA

Viskaforsmodellen

  • I Viskafors utanför Borås byggde 2010 det allmännyttiga Viskaforshem 18 hyresrätter i form av passivhus i trä på 109 kvadratmeter.
  • Nyproduktionshyran låg vid färdigställandet en tredjedel lägre än vad den blivit om man tillämpat en konventionell kalkylmodell.
  • Idag ligger kallhyran på omkring 11 000 kr per månad.
Källa: Boinstitutet

För att pressa hyrorna tog Viskaforshem, när de 2010 byggde 18 hyreshus i trä, in de långsiktiga ekonomiska fördelarna av att bygga med hållbara material som kräver mindre underhåll i sin kalkyl. De har även anpassat avkastningsmåttet till sina egna förutsättningar, istället för att använda marknadens avkastningskrav. Något som enligt forskarna bakom studien är möjligt för fler att göra.

– Att bygga med högre kvalitet och hållbarhet leder till en högre initialkostnad, men till en lägre driftskostnad över tid. Förutom lägre driftskostnad kan hållbara, kvalitativa material också skrivas av på längre tid än de standardiserade 50 åren, en avskrivningstid som hör samman med idéer från 1960-talet om att ett hus ska stå i 50 år innan det är dags att riva och bygga ett nytt hus, säger Ola Nylander, professor i arkitektur vid Chalmers i en kommentar.

Enligt statistik som presenteras i rapporten är inte heller byggkostnader den främsta anledningen till höga bostadspriser, vilket Antti Kurvinen, gästforskare vid CBA menar ibland felaktigt lyfts fram som en huvudorsak i debatten.

– Ett mer rimligt resonemang är att en hög efterfrågan och ett litet utbud på bostäder har resulterat i ökade bostadspriser, säger han i en kommentar.

Läs ett utdrag ur studien här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan