Höjda röster för avskaffad solskatt

SOLENERGI Nyinvesteringarna i solenergianläggningar kan öka med upp till 70 miljarder kronor om skatten för egenanvänd förnybar el avskaffas. Det menar branschorganisationerna Svensk Solenergi och Fastighetsägarna efter att ha analyserat potentialen för solel på stora tak i Sverige.

Höjda röster för avskaffad solskatt
Foto: Adobe Stock

Branschföreningen Svensk Solenergi, nätverket Solelkommissionen och branschorganisationen Fastighetsägarna har låtit analysera potentialen för solel på stora tak i Sverige. De har även tittat på hur andra länder i Europa valt att beskatta eller skattebefria solel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Idag beskattas egenanvänd förnybar energi, det vill säga el som produceras och används inom den egna fastigheten, för anläggningar med en effekt över 255 kW.

Enligt rapporten Solel på stora tak – Vad är potentialen och hur gör andra EU-länder? är Sverige, i en jämförelse med elva andra EU-länder relativt ensamma om att sätta storleksbegränsningen så pass lågt, endast Finland har en liknande gräns.

Som en våt filt över marknaden

– Intresset för solceller är stort i Sverige och marknaden har vuxit rekordsnabbt under de senaste åren, men fortfarande sätter vissa regelverk käppar i hjulen för utvecklingen. Att ha en så pass låg gräns för beskattning av egenanvänd el är som att lägga en våt filt på marknaden, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi i en kommentar.

Enligt branschorganisationerna bidrar skatten till att det sällan installeras solelanläggningar som är större än 255 kW på stora tak i Sverige. I ett pressmeddelande påpekar Fastighetsägarna att om storleksbegränsningen lyfts bort kan det öppna upp för investeringar på mellan 30–70 miljarder kronor vilket kan generera 12 000 jobbtillfällen. Investeringarna skulle ge upp till 9 TWh förnybar el, vilket är lika mycket energi som Sverige importerade under hela 2019 enligt Fastighetsägarna.

– Genom att avskaffa energiskatten på egenproducerad solel kan fastighetsbranschens investeringar i solcellsanläggningar öka. Det är viktigt att ha med sig att det är fastighetsägaren som står för investeringen, vilket inte är fallet vid annan elproduktion. Om hela potentialen realiseras, motsvarar detta en investering på omkring 70 miljarder kronor, säger Rikard Silverfur, utvecklings- och hållbarhetschef på Fastighetsägarna i en kommentar.

Enligt rapporten finns den största potentialen främst för flerfamiljshus, samhällsbyggnader som sjukhus, skolor, idrottshallar, kommersiella byggnader samt industri- och lagerbyggnader.

Efterfrågas av många aktörer

I februari 2020 överlämnade Energimarknadsinspektionen utredningen Ren energi inom EU – ett genomförande av fem akter till regeringen. Den innehåller förslag till hur ny EU-lagstiftning inom elmarknader ska genomföras och åtgärder för att öka användning av förnyelsebara energikällor. Där fanns inget förslag på slopad energiskatt, något som Fastighetsägarna tog upp i sitt remisssvar. Frågan har även lyfts under sommaren av flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn i olika debattartiklar.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan