Så blir Hoppet 2

Cirkularitet Göteborgs stad har fått mycket uppmärksamhet för pilotprojektet förskolan Hoppet. Nu följs succén upp med Hoppet 2 som har mer fokus på återbruk.

Så blir Hoppet 2
Förskolan Hoppet får en uppföljare. Foto: Felix Gerlach

Efter fyra års planering och byggnation har barnen nyligen flyttat in i en av Sveriges mest klimateffektiva förskolor.
Genom att byta ut byggmaterial har pilotprojektet förskolan Hoppet minskat klimatbelastningen med 70 procent på de stora byggdelarna jämfört med en jämförbar nybyggd förskola i Göteborg. Genom ökad återbruksgrad och specialframtagna produkter i forskningssamarbeten har även klimatpåverkan från övriga delar reducerats kraftigt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Succén ska följas upp

Maria Perzon
Maria Perzon. Foto: Carlbergfoto.se Maria Perzon

Maria Perzon, Sustainability manager på teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren, har varit delaktig i pilotprojektet Hoppet från starten 2017 till invigningen 2021.
Just nu planerar Göteborgs lokalförvaltning att följa upp succén med ett nytt spännande byggprojekt, avslöjar Maria Perzon.

Mera fokus på återbruk

– Hoppet 2 är på gång nu. En totalentreprenad. Derome kommer att bygga den också. Det är gamla Bäckebolsskolan som i dag används av hemtjänsten, som ska bli en förskola med sex avdelningar. Där kommer man att behålla grunden och kanske stommen och det är mer fokus på återbruk.

Varken kopia eller nytt innovationsprojekt

Pilotprojektet förskolan Hoppet är en kunskapsbank att utgå ifrån. Men Hoppet 2 blir varken ett helt nytt innovationsprojekt med extra allt eller en ren kopia, enligt Maria Perzon.

Hade merkostnaderna sjunkit ifall man valt att bygga mer eller mindre en kopia av pilotprojektet Hoppet?

– Då skulle det bli lite mindre extrakostnader. Göteborgs stad kommer mer att implementera det bästa i alla kommande projekt än att göra ett projekt till med extra allt.

Ökad kunskap ger minskade merkostnader så småningom

Maria Perzon uppger att merkostnaden för material i grund och stomme bedöms vara 2-5 procent på entreprenadkostnaden. Totalt för projektering och produktion är merkostnaden 20 procent.

Genom att kunskapen nu är högre och genom att skala upp bedöms merkostnaderna generellt minska framöver.

Målsättning att bygga klimatneutralt utan merkostnader

Göteborgs stad lägger ribban högt direkt och har till och med som ambition att med Hoppet 2 visa att det går att bygga klimatneutralt utan merkostnader och att återbruk inte behöver bli fördyrande. Förhoppningen är att det till och med resulterar i en bättre projektekonomi.

Ett trettiotal olika Hoppet-projekt

Elsa Fahlén, som är innovationsledare på lokalförvaltningen i Göteborgs stad, framhåller att nästa steg egentligen handlar om ett trettiotal olika Hoppet-projekt med olika klimatambition och inriktning. Hon förklarar att Göteborgs stad vill höja lägstanivån i alla byggprojekt genom att välja lösningar med lägre klimatpåverkan. Då handlar det om träbyggnation och åtgärder för att minska klimatpåverkan av betongkonstruktioner.

Planerad byggstart hösten 2022

Byggnationen av den kommande förskolan på Hisingen med återbruksfokus är planerad att dra igång hösten 2022.
Den beräknas att färdigställas under våren 2024.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan