Idéer för stadsplanering i spåren av pandemin

ARKITEKTUR I den internationella tävlingen Rethink:25 har Royal Institute of British Architects ställt frågan hur arkitekturen kan bidra till att möta samhällets utmaningar efter pandemin. De vinnande förslagen föreslår omvandling av kontorslokaler till bostäder, att trafikleder smalnas av och att London på sikt görs om till ett agroekologiskt odlingslandskap.

Idéer för stadsplanering i spåren av pandemin
Med bidraget Get everyone in föreslås bostäder för hemlösa i övergivna kontorslokaler. Illustration: RIBA Comms

I våras utlyste Royal institute of british architects (RIBA) en tävling med fokus på hur arkitektur kan bidra till att möta samhällets utmaningar efter pandemin. Arkitekter och studenter bjöds in för att spåna kring frågan hur livet och vår byggda miljö ser ut 2025.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Under sommaren skickades 147 tävlingsbidrag in från 18 länder och sedan korades tre stycken vinnare, alla med stort fokus på social och miljömässig hållbarhet.

Get everyone in

Här föreslår de nyutexaminerade arkitekterna Benjamin Holland, Olivia Dolan och Katie Williams att tomma och övergivna kontorslokaler designas om till bostäder för hemlösa, med fokus på rehabilitering.

Genom ny design och ombyggnationer skulle byggnaderna bestå av hälso- och sjukvårdsinrättningar på gatuplanet, trädgårdar i mitten av byggnaden och sovrum i vandrarhemsstil på de övre våningarna. En våning skulle lämnas till kontorslokaler.

Streets are made for walking

Tävlingsbidraget Streets are made for walking kommer från duon Naomi Rubbra and Leopold Taylor som också går under namnet People matter. Deras förslag utgår från trafikleden Holloway road i London men är tänkt att fungera för alla större storstäder.

I takt med att stadens centrum blir mindre betydelsefull smalnas den större trafikleden av för att slutligen enbart användas för gemensamma transporter. Det skulle frigöra attraktivt stadsutrymme och förbättra miljön enligt People matter.

Förändringen skulle göras i två steg, där stadsdelarna i utkanterna i ett senare skede kopplas ihop i sidoringar och skapar nya möjligheter för lokalsamhällen att blomstra, samtidigt som stadskärnor och de radiella vägarna in till dem får minskad betydelse.

Avsmalnade trafikleder förvandlas till attraktiva lokalsamhällen enligt förslaget Streets are made for walking. Illustration: RIBA Comms

Greater London Agriculture

Förslaget Greater London agriculture, inskickat av arkitekterna Tim Rodber and Dominic Walker, går ut på att skapa en regional plan för att steg för steg förvandla London till ett agroekologiskt odlingslandskap. Idén är att minska trycket på dagens livsmedelsproduktion och ta itu med det faktum att den industriella livsmedelsproduktion har gjort oss utsatta för sjukdomar som överförs från djur till människor.

Detta skulle göras genom små kartlagda lappverk av livsmedelsproduktion som över tiden kopplas ihop med korridorer för biologisk mångfald.

Läs mer och se intervjuer med personerna bakom de vinnande bidragen här 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan