Ingen rak väg till målet om att halvera Parkhusets utsläpp

Klimateffektivt byggande Parkhuset, Fabeges kontorshus i Solna Business Park, har som mål att halvera sin klimatpåverkan jämfört med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.
För att nå målet krävs bland annat tidig samverkan, flexibilitet och att slå hål på en och annan fördom.

Ingen rak väg till målet om att halvera Parkhusets utsläpp
Parkhusets atrium. Men så här ser planerna troligtvis inte ut "just nu". Illustration: Walk the Room

Parkhuset ska bli ett åtta våningar högt kontorshus med cirka 31 000 BTA och en av de första byggnaderna i omvandlingen av Solna Business Park.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det förväntas uppnå ett utsläpp på 225 kilo koldioxid per kvadratmeter BTA, sett till en livscykel på 60 år. Det är en halverad klimatpåverkan i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt som beräknas släppa ut cirka 450 kilo koldioxid per kvadratmeter.

  Utmaningar med sänkta utsläpp

  – Parkhuset är ett pilotprojekt. Vi vill ta reda på mera om vad som krävs och vilka utmaningar man stöter på när man ska sänka utsläppen så markant, säger Maria Jansson, Projektchef, Fabege.

  Hon var en av deltagarna i ett seminarium om Parkhuset, arrangerat av Bjerking.

  Övriga medverkande var Emil Rehnström Projektchef, NCC Building, Sébastien Corbari, Arkitekt, AIX arkitekter och Fredrik Carlbaum, Konstruktör, Bjerking.

  Fakta

  Parkhuset

  • Byggherre: Fabege
  • Byggentreprenör: NCC
  • Arkitekt: AIX Arkitekter
  • Konstruktör: Bjerking
  • BTA: Cirka 31 000 kvm
  • Kontorsyta: Cirka 28 000 kvm
  • Några idéer för att halvera utsläppen: Återbruk av byggdelar från ett rivningsprojekt i Solna Business Park, granne med fastigheten där Parkhuset ska byggas. (Tillsammans med RISE, NCC och Codesign har en utredning gjorts för att säkerställa att delar från betongstommen kan återbrukas i nybyggnationen av Parkhuset. Ett preliminärt resultat av utredningen visar att cirka 3 500 kvadratmeter håldäckselement kan återbrukas, vilket motsvarar en besparing på cirka 300 ton koldioxid.)
  • Parkhuset byggs också med trästomme.
  Hur mycket får valen ”kosta” i koldioxidutsläpp?

  De är alla eniga om att det är en mycket lärorik process som kräver nytänk, kommunikation och flexibilitet.

  Det handlar hela tiden om att väga material, både nytt och återvunnet, mot utsläpp, kvalitet och gestaltning. Dessutom är det en avvägning vilka val som får ”kosta” mer i koldioxidutsläpp och vilka som det är bättre att spara in utsläpp på.

  ”Just nu”… ser det ut så här

  Det betyder också att gestaltningen av Parkhuset har ändrats flera gånger och när de inblandade pratar om projektet så används uttrycket ”just nu” väldigt ofta.

  – Vi har tittat på olika system av installationsgolv och sett att de skiljer sig mycket åt när det kommer till klimatpåverkan, något som förvånade oss. De som har stor påverkan har aluminiumreglar, så just nu ser vi över alternativen, säger Emil Rehnström.

  Valt bort återbrukat tegel i hela fasaden

  – Först var det tänkt att vi skulle ha återbrukat tegel i fasaden. Den lösningen blev snabbt utmanande och vi har behövt ändra på fasadens geometri för att minska på stål- och betongbalkar som behövs för att bära det tunga teglet. Fasaden kostade för mycket i utsläpp trots att teglet är återbrukat, dessutom är tillgången på marknaden för flera tusen kvadratmeter inte garanterad när bygget kommer att sättas i gång.  Eftersom vi måste spara överallt så har Parkhuset just nu fått en fasad av trä och en sockelvåning av återbrukat, säger Sébastien Corbari.

  Många viljor att försöka ta hänsyn till

  – Vi har utrett olika alternativ för ytterväggar och i dagsläget ser ut som om det blir KL-skivor. Tanken att använda det även i ytskikt. Arkitekterna vill ha synligt trä, akustikerna vill inte det, inte heller brandteknikerna. Så det är hela tiden en balansgång fram och tillbaka för alla val man gör, säger Fredrik Carlbaum.

  Att de kommer att nå målet om en halvering tvivlar ingen av dem på.

  Arbetet med EPD:er en utmaning

  – Självklart, men det är en stor utmaning att göra en bra kalkyl. Hur vet man att man får in rätt värden? Vissa leverantörer har EPD:er, miljövarudeklarationer, men inte alla. Dessutom kan en leverantörs EPD variera från år till år, till exempel beroende på vart de köper sin el. Det är ett stort jobb att få leverantörer att ta fram dem och en utmaning och sen analysera dem, men det har vi experter som gör, säger Emil Rehnström.

  Siktar på inflyttning under 2025

  Som läget ser ut i dag så räknar Fabege med att detaljplanen ska vinna laga kraft innan årets slut.

  – Och om allt rullar på siktar vi på inflytt i slutet av 2025, säger Maria Jansson.

  Seminariet leddes av moderator Fredrik Frensborg, Chef strategisk affärsutveckling på Bjerking.

  Ingår i forskningsprojekt

  Parkhuset är ett av pilotprojekten i forskningsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”.

  Återhus möjliggör återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi, och fokuserar på stomdelar och fasad av betong och stål för återbruk inom ny- och ombyggnation.

  Projektet består av 13 samverkanspartners och utförs med stöd från Vinnova.

  Läs mer om projektet här.

   

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan