IVL: Samverkan krävs för minskat parkeringsbehov

TRAFIKPLANERING Många kommuner vill förtäta och bygga centralt, och hellre på parkeringsytor än på grönytor. Det kräver att arbetsgivare, kommuner och fastighetsägare samverkar kring frågan om arbetsplatsparkering enligt IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL: Samverkan krävs för minskat parkeringsbehov
Foto: Stock Adobe

Om svenska städer ska kunna ställa om från biltäta stadskärnor med billiga och centrala parkeringsplatser till grönare och tätare blandstäder med högre inslag av cykel- och kollektivtrafik krävs åtgärder för minskad parkeringsefterfrågan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

För att skapa detta måste arbetsgivare, kommuner och fastighetsägare samverka. Det menar IVL Svenska Miljöinstitutet som precis publicerat rapporten Arbetsplatsparkering – Dagens utmaningar och framtidens lösningar.

Genom att styra tillgången och priset på arbetsplatsparkering kan både offentliga och privata arbetsgivare påverka de anställdas resvanor till och från arbetet enligt Cecilia Hult, projektledare på IVL.

­– Många arbetsplatsparkeringar subventioneras eller bekostas helt av arbetsgivare. Ett första steg är att sätta marknadsmässiga priser på parkeringarna, annars utgör det ett stort hinder för mer hållbara lösningar, säger hon i en kommentar.

Viktigt att inte försämra tillgänligheten

För att sådana åtgärder ska få önskvärda effekter krävs dock att arbetsgivare också i möjligaste mån väljer lokaler som har nära till kollektivtrafik och knutpunkter. Och att fastighetsägare främjar utvecklingen genom att erbjuda cykelparkeringar och omklädningsrum åt sina hyresgäster och exempelvis låter bilpoolsföretag hyra parkeringsplatser.

– Det är jätteviktigt att inte försämra till­gängligheten till ett område eller arbetsplats när parkeringen blir dyrare eller minskar. Minskad tillgänglighet med bil behöver vägas upp med ökade möjligheter att gå, cykla, åka kollektivt eller arbeta på distans, säger Cecilia Hult.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan