Jacob Steen om avfallstrappan: Det måste kosta att göra fel

Tre frågor Jacob Steen, vd på Bruksspecialisten, tycker att det är dags att politikerna genom skarpa krav och sanktioner ser till att avfallslagstiftningen följs: ”Det måste komma drivkrafter som gör att det kostar att göra fel och att det är billigare att göra rätt. Det ska inte vara upp till oss som enskilt bolag att ge pant på återbrukad tegelsten.”

Jacob Steen om avfallstrappan: Det måste kosta att göra fel
Jacob Steen. Foto: Pressbild

Vad anser du vara de tre viktigaste frågorna inom hållbart samhällsbyggande just nu?

– För det första måste vi ändra vår syn vilka material vi använder och var kommer de ifrån. Vi måste kunna utmana tanken och bygga med återbrukat material. Det måste bli en praxis i nyproduktion när det finns återbrukat material och nyproduktionen måste få en syn på sig att den är första delen i något som ska bli cirkulärt. Det vi bygger i dag kommer att bli det material som vi i en framtid ska återbruka och det ställer krav på oss att livslängden är viktig, materialkvaliteterna är viktiga och sammansättningsmetoderna är viktiga.

– Det som gör att vi inte får i gång storskaligt återbruk inom bygg i dag är inte brist på efterfrågan. Vi märker från de flesta aktörer, som står inför nyproduktion, att det finns jätteefterfrågan på att använda återbrukat material, man är öppen för att försöka få in det på något sätt. Det som hindrar är att vi inte riktigt har ett fungerande insamlingssystem, att vi inte premierar återbruk vid en rivning utan att vi premierar avfall vid en rivning.

Det som hindrar är att vi inte riktigt har ett fungerande insamlingssystem, att vi inte premierar återbruk vid en rivning utan att vi premierar avfall vid en rivning.

– Den tredje frågan tänker jag är att det som vi redan har byggt är det mest klimatsmarta. Vi kan bygga klimatsmart när vi gå in i en nyproduktion, vi kan premiera återbruk vid en rivning, men både nyproduktion och rivning är inte översta steget i avfallstrappan. Vi sitter på ett bestånd som vi måste bli bättre på att underhålla, ta hand om och utveckla.

Fakta

Jacob Steen

Yrkesroll: Vd Brukspecialisten.Engagemang: Styrelseledamot i Mur- och Putsföretagen.Intressen: Cirkulärt byggande i praktiken.

Hur jobbar du själv med frågorna som du lyfter?

– Vi har valt att bygga vår affärsmodell runt den cirkulära byggprocessen. Vi jobbar planeringsfasen inför nyproduktion med fokus på att använda återbrukat material och fokus på att det vi bygger ska kunna klara att rivas och återbrukas i en framtid. Sen finns vi etablerade i underhållsfasen med att hjälpa fastighetsägare med tegel och putsfasader inför renovering och underhåll, att materialen får så lång livslängd som möjligt. Och sedan finns vi i rivningsfasen där vi har är insamling av rivningstegel för att säkerställa att det återbrukas. Tänker vi rätt inför nyproduktion, tänker vi rätt inför underhåll och tänker vi rätt inför rivning av tegel så räddar vi det och ser till att det kan snurra runt.

Finns det några exempel inom stadsutvecklingen som just nu inspirerar dig extra mycket?

Förskolan Hoppet är ett jättefint exempel på hur man försökt att bygga en klimatneutral förskola i Göteborg. Där har man verkligen satt fokus på att använda produkter som har lågt klimatutsläpp och det är mycket återbrukade produkter. Teglet som är levererat är projekterat att klara även framtida återbruk.

– Fabege har ett jätteintressant projekt uppe i Stockholm, som heter Haga Norra. Det är nog det största projektet som drar i gång med återbrukat tegel nästa år. Återbruk har ofta varit kopplat till små exklusiva projekt, men här visar man att det går att använda storskaligt. Fabege har varit tydliga redan från början med att detta är viktigt för dem.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan