Jättekontrollen avslöjar: 4 av 10 utstationeringar felaktiga

ARBETSMILJÖ För att bekämpa arbetslivskriminaliteten har sammanlagt 3 492 företag på 234 olika byggarbetsplatser blivit granskade.
– Kunskap, regelefterlevnad och ansvarstagande måste öka för att det ska vara ordning och reda i alla led, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Jättekontrollen avslöjar: 4 av 10 utstationeringar felaktiga
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Under våren 2023 har Byggföretagen genomfört den största kontrollen av byggarbetsplatser i Sverige. Undersökningen omfattar både fysiska inspektioner av arbetsplatser och digital analys av arbetsmiljön.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Några av de framkomna resultaten inkluderar att 93 procent använde korrekt personlig skyddsutrustning. Den vanligaste överträdelsen var att hakremmen inte var ordentligt fastsatt. Byggföretagen noterar även att fel i den personliga skyddsutrustningen är vanligare vid nyproduktion av bostadshus.

  ”Det beror på att det kan vara svårare att motivera skyddsutrustning när någon arbetar i ”ett nästan färdigt hus”, skriver Byggföretagen i rapporten.

  Vidare visar resultaten att 98 procent hade korrekt utfärdade ID06-kort. Inga förfalskade ID06-kort upptäcktes och det fanns inga kort som var utställda för någon annan individ än kortinnehavaren. Av de totalt kontrollerade, loggade 82 procent in och ut korrekt. Dock var det endast 61 procent av utstationeringarna som var korrekta.

  – Kunskap, regelefterlevnad och ansvarstagande måste öka för att det ska vara ordning och reda i alla led, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

  De kontrollerade byggarbetsplatserna sträcker sig över hela landet, från Skåne till Norrbotten, och har varierat i storlek från ett tiotal personer upp till 350 individer.

  Om

  Resultaten i korthet:

  • Arbetstillstånd
  En individ som inte kommer från ett EU eller EES-land behöver ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. 6 698 av 6 702 kontrollerade individer hade arbetstillstånd – motsvarande 99 procent. 


  • Utstationering
  Utländska företag behöver registrera vilka individer som ska arbeta i Sverige, på vilken arbetsplats och under vilken tid. 624 av 6 702 kontrollerade individer var utstationerade. Av dessa 624 hade 381 korrekt utstationering – motsvarande 61 procent. 


  • Personlig skyddsutrustning
  Personlig skyddsutrustning så som till exempel hjälm, ögon- och hörselskydd, skyddshandskar och skyddsskor ska användas på alla byggprojekt. 6 259 av 6 702 kontrollerade individer hade korrekt skyddsutrustning – motsvararande 93 procent.
  • Identifikation
  ID06 är byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. 6 568 av 6 702 kontrollerade individer hade ett korrekt utställt ID06-kort – motsvararande 98 procent.


  • Loggindex
  Digital arbetsplatsanalys har kontrollerat sammanlagt 19 608 företag och 122 286 individer gällande inlogg i elektronisk personalliggare. Motsvarande 82 procent av samtliga kontrollerade loggade in och ut korrekt.

  Källa: Byggföretagen

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan