Klimatpolitiska handlingsplanen – det här berör bygg och planering

HÅLLBART BYGGANDE Regeringen har presenterat den klimatpolitiska handlingsplanen. Hållbart samhällsbyggande har sorterat ut de 14 punkter som har störst bäring på bygg- och samhällsplanering.

Klimatpolitiska handlingsplanen – det här berör bygg och planering
Isabella Lövin Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Klimatminister Isabella Lövin presenterade regeringens klimatpolitiska handlingsplan på tisdagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Det här är en mycket ambitiös plan som är gjord mellan regeringen, centerpartiet och liberalerna. Den ska möjliggöra för alla aktörer i samhället att vara med på vår gemensamma resa mot fossilfrihet, sade hon.

  Planen består av 132 punkter, varav merparten är kända sedan tidigare. Hållbart Samhällsbyggande listar här 14 punkter som har direkt bäring på bygg, fastighet och samhällsplanering.

  1. Emission av gröna obligationer. Riksgälden ska under 2020 genomföra en emission av gröna obligationer vilket troligen innebär ökad tillgång till finansiering av projekt med hållbarhetsprofil.
  2. En analys för hur en mer samordnad bebyggelse-, trafik- och transportinfrastrukturplanering kan bidra till en minskad klimatpåverkan ska genomföras.
  3. Klimatdeklarationer för klimatsmart byggande ur ett livscykelperspektiv införs från 2022.
  4. Krav på minskad klimatpåverkan och livscykelanalyser vid byggande ska främjas, exempelvis genom framtagande av upphandlingskriterier. Byggande i trä ska öka.
  5. Miljöriskbedömningar vid återvinning inom bygg- och anläggningsindustrin behöver utvecklas. Användning av schaktmassor ska bli enklare.
  6. CCS: Regeringen vill satsa på att ”på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpps om redan gjorts”.
  7.  El- och värmesektorn måste nå nollutsläpp senast 2045, och behöver förutsättningar för att kunna bidra till negativa utsläpp.
  8.  Det ska bli enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för     eget bruk.
  9.   Insatser för energieffektivisering ska stärkas.
  10.  Lyktstolpar ska kunna användas för att ladda elbilar.
  11.  Regeringen vill skapa ett register över arbetsmaskiner för att kunna styra mot minskade utsläpp.
  12.  Arbetsmaskiner ska inte missgynnas när det gäller forskning,       utveckling, marknadsintroduktion etc.
  13.  Ny klimatpremie för bland annat eldrivna arbetsmaskiner.
  14.  Regeringen vill prioritera beteendeförändring inom transportområdet (steg 1 och 2 i den så kallade fyrstegsmodellen).
  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan