Klimatrisker allt viktigare för fastighetssektorn

Klimatrisker I sin senaste fastighetsrapport slår Handelsbanken fast att fastighetssektorn behöver jobba mer med fysiska klimatrisker. ”Det är hög tid för fastighetssektorn att identifiera sina klimatrisker” säger bankens chefsekonom Christina Nyman.

Klimatrisker allt viktigare för fastighetssektorn
Rikard Silverfur Fastighetsägarna. Foto: Magnus Glans

Fysiska klimatrisker kan bli kostsamma om de inte hanteras, men samtidigt är det bara ett fåtal fastighetsbolag som gjort en strukturerad kartläggning av riskerna. Det skriver Handelsbanken i sin fastighetsrapport.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Få har kartlagt klimatrisker

I somras undersökte banken hur 23 större svenska fastighetsbolag hanterade sina klimatrisker, och resultatet var nedslående. Även om 87 procent av fastighetsbolagen tog upp fysiska klimatrisker som en ”väsentlig fråga” var det bara 22 procent som hade gjort en strukturerad kartläggning av sin riskexponering. Endast 17 procent hade gjort en uppskattning av vad riskerna skulle kunna få för potentiella finansiella effekter. Detta är inte tillräckligt, menar Handelsbanken.

– Det är hög tid för fastighetssektorn att identifiera sina klimatrisker, säger bankens chefsekonom Christina Nyman i ett uttalande.

Endast 17 procent hade gjort en uppskattning av vad riskerna skulle kunna få för potentiella finansiella effekter.

Ökat tryck på att göra klimatriskanalyser

Rikard Silverfur är chef för Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. Han håller med Christina Nyman.

– Det är en intressant spaning som vi också bedömer blir mer och mer aktuell bland annat i ljuset av den kommande taxonomin, där ett kriterium är att man ska ha gjort en klimatriskanalys om man bygger nytt, äger eller förvaltar en fastighet, säger han.

Finns ingen standardiserad metod

Fastighetsägarna Sverige har arbetat länge med att informera och hjälpa sina medlemmar att hantera klimatrisker, en uppgift som inte är helt enkelt.

– Utmaningen som vi tittar på nu är att man inte är riktigt säker på vilken metod man ska använda för att göra den här analysen. Det finns idag ingen standardiserad analysmetod, säger Rikard Silverfur.

Behov av att värdera risk kontra kostnad

Han flaggar också för en annan, kommande frågeställning, nämligen att klimatriskerna behöver översättas till ekonomiska värden.

– Det gör det lättare att värdera och analysera insatser för att klimatsäkra. Då kan man avgöra om det är värt att satsa så här stora pengar för att klimatsäkra fastigheten. Vi ser ett behov av detta och jag tror att det kommer att utvecklas, säger Rikard Silverfur.

Därför är försäkringsfrågan komplex

I sin rapport drar Handelsbanken också slutsatsen att EU-taxonomins krav på att bygga kunskap om fysiska klimatrisker troligen kommer att få genomslag även utanför taxonomiramverket. Det skulle till exempel kunna gälla försäkringar av fastigheter. Och försäkringsfrågan är komplicerad, menar Rikard Silverfur.

– Det handlar inte bara om att sätta egendomsskador som en finansiell risk, utan också att man kanske inte kan använda byggnaden som man tänkt, att affärsidkaren i bottenplan kanske måste stänga igen. Det är en annan risk, och den ersätter inte försäkringsbolaget till fastighetsägare för det är ingen egendomsskada, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan