Kommuninvest har godkänt de första lånen för social hållbarhet

SOCIAL HÅLLBARHET Varsamma och hållbara ROT-renoveringar i Botkyrka och en upprustning av en ödelagd galleria i Lextorp utanför Trollhättan. Det är två åtgärder som kommer att finansieras när Kommuninvest går vidare i arbetet med att ta fram lån för social hållbarhet.

Kommuninvest har godkänt de första lånen för social hållbarhet
Björn Bergstrand och ett av Botkyrkabyggens hus i Fittja. Foto: Kommuninvest och Botkyrkabyggen

Under hösten genomför det kommunala upplåningsföretaget Kommuninvest en pilot där Botkyrkabyggen och Trollhättans bostadsbolag Eidar AB är först ut att godkännas för lån för social hållbarhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Arbetet med att ta fram lånet har pågått under en längre tid och görs i samarbete med flera kommuner och bostadsbolag.

– Vid en framgångsrik pilotfas väntar en bred lansering till samtliga Kommuninvests medlemmar och kunder från första kvartalet nästa år, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Finansierar hårt men kravställer mjukt

Lån för social hållbarhet beviljas utifrån fem grundkrav för investeringar inom tre olika kategorier; boende och boendemiljöer, trygghet, säkerhet och tillgänglighet samt hälsa, idrott, utbildning och kultur.

FAKTA

Fem grundkrav för lån för social hållbarhet

  • Främja ett socialt hållbart samhälle genom utveckling av praxis, innovation och/eller ökad kvalitet med avseende på den fysiska investeringen, den sociala insatsen eller målgruppen.
  • Ingå i låntagarens systematiska arbete för social hållbarhet eller bidrar till att utveckla ett sådant arbete.
  • Avse en definierad målgrupp.
  • Vara långsiktig.
  • Ha tydliga mål och inkluderar systematisk effektutvärdering
Källa: Kommuninvest

– Två insikter har styrt vårt utvecklingsarbetearbete. Det första handlar om att sociala resultat ofta uppnås i mellanmänskliga ansträngningar. Låt oss kalla det mjuka insatser. Det andra är att kommuner typiskt sett bara kan låna pengar för fysiska investeringar, hårda anläggningstillgångar, säger Björn Bergstrand.

Han berättar att de försökt översätta dessa insikter till en investeringsprodukt där Kommuninvest finansierar den hårda fysiska investeringen men kravställer på sociala och mjuka sociala värden.

På frågan om vilken kategori han tror kommer vara av störst intresse för kommunerna svarar han:

– Vi hoppas kunna få god efterfrågan för samtliga tre lånekategorier som ramverket medger. Vi skulle dock inte bli förvånade om boende och boendemiljöer visar sig bli den lånekategori där utlåningen är störst, givet de betydande bostadsinvesteringar som sker, inklusive i miljonprogramsområden där det även sker relativt omfattande sociala satsningar från de allmännyttiga bostadsbolagens sida.

ROT-renoveringar och upprustning av öde galleria

Pilotkunden Botkyrkabyggen har beviljats lån inom denna kategori. De får låna 100 miljoner kronor för ROT-renoveringar av 380 bostäder i Fittja och Storvreten. De arbetar efter en strategi för varsam och hållbar renovering samt trivsel hemma i miljonprogramsområden. Enligt Botkyrkabyggen är målet att så många som möjligt ska ha råd att bo kvar efter renoveringen.

I Trollhättan kommer bostadsbolaget Eidar AB att låna 51 miljoner kronor för  flytten av sitt huvudkontor till stadsdelen Lextorp. Pengarna ska användas till det fortsatta arbetet med att skapa en positiv dynamik kring den ödelagda stadsgårdsgallerian Granngården Centrum, en plats som tidigare skapat otrygghet och en negativ utveckling i området.

– Eidar har beviljats lån för den upprustning och utbyggnad av lokaler och iordningsställande av utemiljön som genomförts sedan 2016. Eidars val att etablera sig i området har skapat en grundtrygghet som motiverat andra aktörer och Granngården Centrum är nu en arbetsplats för ett par hundra personer, säger Björn Bergstrand.

Han fortsätter:

– Närservice i form av Eidars kontor, vårdcentral, apotek, restaurang, närlivs och en lokal matproducent finns på plats. Det har i sin tur gett bättre förutsättningar för bland annat omsorgen gällande äldreboende och hemtjänst. De sociala värden som skapats inkluderar ökad sysselsättning, ökad närservice samt förbättrade förutsättningar för äldreomsorg och hemtjänst. Med ett levande centrum fungerar hela stadsdelen bättre.

Owe Lång, Eidars ekonomichef, välkomnar de nya lånen i en kommentar.

– På samma sätt som vi gärna ser att en stor andel av vår lånestock är grön, och kopplad till miljö- och klimatsatsningar, ser vi gärna att lånestocken får en social stämpel, säger han.

Siktar på sociala obligationer

På sikt är även målet för Kommuninvest att emittera en första social obligation, om utlåningen blir tillräckligt stor. Björn Bergstrand poängterar att utan acceptans och efterfrågan från den kommunala sektorn kommer en social obligationsmarknad inte ta fart i Sverige eftersom det är kommuner, regioner och kommunala bolag som står för en stor del av dessa investeringar.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan